Kan Regjeringen love planleggingsmidler til dobbeltspor nord for Hamar?


Anders Brabrand (Ap) oppfordrer andre politikere, næringsliv og innbyggere langs Dovrebanen til å engasjere seg for dobbeltspor.

Anders Brabrand (Ap) oppfordrer andre politikere, næringsliv og innbyggere langs Dovrebanen til å engasjere seg for dobbeltspor.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

Lillehammer Arbeiderparti kjemper hardt for realisering av dobbeltspor på Dovrebanen. Stortinget har vedtatt bygging til Lillehammer innen 2034. Hvis det skal skje, må planleggingen av strekningen nord for Hamar komme raskt i gang. Vi som er opptatt av dette merker en motstand mot å bevilge planleggingsmidler til strekningen mellom Hamar og Lillehammer. Denne motstanden er både innen embetsverket og blant politikere. Det er derfor nødvendig at Regjeringen viser handlekraft og sørger for at planleggingsmidler til dobbeltspor på Dovrebanen kommer på plass, slik at Stortingets vedtak følges opp.

Flyruten mellom Trondheim og Oslo er Europas femte mest trafikkerte, med ca. to millioner passasjerer årlig, eller ca. 5500 personer hver eneste dag. Det er i realiteten en klimabombe. Fly forurenser omtrent 20 ganger mer enn tog, målt i utslipp per kilometer per passasjer. Her er det med andre ord et betydelig potensial for reduserte utslipp dersom flere velger tog.

Rask togtransport fra Oslo til Nordvestlandet og Trøndelag er avgjørende for å redusere flytrafikken. Dobbeltspor på Dovrebanen forkorter reisen mellom Oslo og Dombås, og videre til hhv. Trondheim og Åndalsnes med ca. en time. I kampen for Dobbeltspor på Dovrebanen er det viktig å fremheve den nasjonale betydningen av dette prosjektet, både for å binde landet sammen og for å redusere klimagassutslipp.

Lillehammer og Gudbrandsdalen trenger rask og effektiv transport inn til Gardermoen og Oslo. I sørlige deler av Innlandet er det mulig med dagpendling til hovedstaden med tog. Det bidrar til god økonomisk utvikling og positiv folketallsutvikling. Dobbeltspor til Lillehammer, og gjerne videre nordover, er viktig for at også vår region kan få nyte godt av dette. Med dobbeltspor vil reisetiden til Gardermoen bli ca. en time, og til Oslo ca. 1 time og 20 minutter. Det er omtrent tilsvarende som reisetiden fra Hamar per i dag. Lillehammer og Gudbrandsdalen kommer nesten en time nærmere Oslo.

01.01.2020 etableres nye Innlandet fylkeskommune. Dobbeltspor på Dovrebanen er det samferdselsprosjektet som har størst betydning for å bygge Oppland og Hedmark sammen. Reisetiden mellom dagens to fylkeshovedsteder, Lillehammer og Hamar, blir under en halvtime. Regjeringen slo sammen Oppland og Hedmark fylker med tvang. Da bør man kunne forvente at Regjeringen også bidrar til å bygge det nye storfylket sammen med moderne infrastruktur. Ikke minst er dette blitt viktig sett i lys av Regjeringens omfattende sentralisering av offentlige arbeidsplasser bort fra Lillehammer og Gudbrandsdalen som fører til flere pendlere rundt Mjøsa.

Moderne infrastruktur er en forutsetning for økonomisk utvikling. Jernbanen i 1894 er på mange måter selve symbolet på industrialiseringen av Lillehammer og Gudbrandsdalen. Dobbeltspor på Dovrebanen vil innebære en ny samferdselsrevolusjon for vår region. Kampen om dobbeltspor handler om reduserte klimautslipp, økonomisk utvikling, gode vilkår for privat næringsliv, trafikksikkerhet, distriktspolitikk og realiseringen av det nye storfylket Innlandet.

At Regjeringen ikke prioriterer de to politisk rødeste fylkene i landet er søkt. Utviklingen av Innlandet er like viktig, selv om velgerne er røde. Regjeringen må derfor sørge for at nødvendige planleggingsmidler kommer på plass. For øvrig vil jeg oppfordre både politikere, næringsliv og innbyggere til å engasjere seg for denne saken – det gjelder ikke bare for Lillehammer, men for områdene langs hele strekningen fra sør i Innlandet og oppover hele Gudbrandsdalen og til Trøndelag og Møre og Romsdal.


Anders Brabrand, varaordførerkandidat Lillehammer Ap
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags