Vi jobber for framtidas hjemmetjeneste

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 
Vår hjemmetjenesten er i endring. Framtida er her, for i vårt samfunn lever vi lenger enn generasjonene før oss. Men ettersom antallet mennesker som trenger våre tjenester øker, blir også deres behov stadig mer sammensatt. Da må hjemmetjenesten være i stand til å møte alle disse behovene på en god og verdig måte. Samtidig må Lillehammer kommune som arbeidsgiver, tenke nytt for å rekruttere kompetanse og mennesker inn i tjenesten.

Det er altså to svært viktige perspektiver som skal ivaretas; en god og verdig omsorg for dem som trenger det, og et arbeidsmiljø som ivaretar de ansatte slik at de også opplever en god og verdig arbeidsdag. Begge må ha en forutsigbar hverdag, slik at de med omsorgsbehov slipper å forholde seg til mange ukjente ansikter hver dag, og slik at de ansatte får en hverdag hvor de kan være stolte av det de gjør.

Vi har lenge jobbet med å se på hele tjenesteområdet for å gjøre den trygg, sikker og verdig, både for de ansatte, og dem tjenesten er til for. Et element i dette, er å bruke innleide vikarer i minst mulig grad. Lillehammer Ap vil ha flest mulig heltidsansatte, og har vært med på å fatte vedtak i kommunestyret som skal bidra til at alle ansatte skal få tilbud om 100 % stillinger. Vi mener dette er helt nødvendig dersom vi skal klare å sikre gode tjenester for innbyggerne.

Ett eksempel på et tjenesteområde hvor vi nå ser positive endringer, er tjenesteområdet Tilrettelagte tjenester. Her har vi sett på en ny type turnus i det bofellesskapet som åpner til høsten, som innebærer at de ansatte kun jobber hver fjerde helg. Det gir en mye enklere hverdag for de ansatte, hvor livet utenom jobb også ivaretas. Vi ser at rekrutteringen til denne tjenesten nå har tatt seg kraftig opp, og det i en tid med prekær sykepleiermangel over hele landet. Erfaringene herfra tar vi med oss også i hjemmetjenesten.

God rekruttering er stikkordet for å møte morgendagen. Når en sykepleier eller fagarbeider kan velge og vrake i stillinger over hele landet, må Lillehammer tilby mer enn en deltidsstilling og en jobb hvor man må løpe til og fra gjennom hele vakta. Det er ikke lenger slik at arbeidsgiver bare kan sette inn en stillingsannonse, og samtidig annonsere at «dette er det vi tilbyr». I kampen om de beste hodene og de varmeste hendene, må vi være fleksible og åpne for å lytte til hva en potensielt ansatt ønsker seg.

Nå legges demensplanen fram. Lillehammer er helt i forkant av utviklingen. Meierigården gjør en strålende jobb. Her kan demente og pårørende komme hver dag, og delta i forskjellige aktiviteter. Ansatte kan også avlaste slitne pårørende ved behov. På Meierigården jobber det et hukommelsesteam, som skal kartlegge en mulig demens for usikre pårørende. Da kan man gjøre de riktige grepene før sykdommen har kommet for langt. Dette gir trygghet, både for den det gjelder, og for de pårørende.

Det skjer positive ting i hjemmetjenesten nå, men det vil ta tid før man ser full effekt. Lillehammer Ap vil satse på hjemmetjenesten også i neste periode. Vi ønsker en tjeneste hvor ansatte går på jobb med glede, og går hjem igjen etter endt arbeidsdag med stolthet. Og vi ønsker en trygg, sikker og verdig hverdag for alle som trenger ekstra omsorg i livet. Slik skaper vi en inkluderende by hvor det er plass til alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags