Lillehammer – Norges beste sted å vokse opp

Høyre vil ha  mer samarbeid mellom skolene og barnehagene, og mellom skolene, skriver Oddvar Møllerløkken.

Høyre vil ha mer samarbeid mellom skolene og barnehagene, og mellom skolene, skriver Oddvar Møllerløkken.

Av
DEL

leserinnlegg

Lillehammer Høyre vil gi barn og unge større innflytelse, flere arenaer for fysisk utfoldelse og lek, styrke tiltakene for psykisk helse, flere muligheter for inkludering og mangfold, bedre overgang mellom barnehage og skole, og styrke arenaer og tilbud som sikrer at alle er med uavhengig av økonomi og interesser.

En god barndom og oppvekst legger grunnlaget for et godt voksenliv. Jeg kjenner selv på takknemlighet for å være fra Lillehammer, ha vokst opp her, i trygge rammer, med store utfoldelsesmuligheter og med en god skole. Jeg er glad over å kunne gi mine barn det samme.

Det er likevel annerledes i dag fra min oppvekst. Mye har vært bra og er bra i kommunen vår. Men – vi har stort potensial for ytterligere utvikling. Vi trenger nye tiltak for å utvikle kommunen, og gi barna våre det beste grunnlaget for ungdoms – og voksenlivet.

Noen av Høyres «løsninger» er:

  • Lillehammer Høyre støtter en større grad av samarbeid mellom skolene og barnehagene, og mellom skolene. Det er viktig slik at alle barn får tilbud som er mest mulig tilrettelagt den enkelte i tidlig alder. Vi vil derfor igangsette en kommunal prosjektgruppe med fokus på å finne og løfte fram de gode løsninger innen tidlig innsats for å gjøre Lillehammerskolen og barnehagene våre enda bedre.
  • Fra 2020 sørger regjeringen for at livsmestring vil være på timeplanen i videregående skoler. Høyre vil at det også skal være på timeplanen i Lillehammerskolen i større grad. Vi vil prioritere midler til skolehelsetjenesten.
  • Lillehammer Høyre vil utvikle SFO tilbudet til å bli en arena for ytterligere læring og sosial tilhørighet. I den sammenheng vil vi utrede å innføre heldagsskole med skolemåltid i Lillehammerskolen.
  • Vi ønsker å beholde de eksisterende friskolene i Lillehammer, og er positive til å vurdere friskoler i grender som tar initiativ til det. Det er en valgfrihet vi støtter.
  • Den største og viktigste kulturarenaen for barn og unge er skolene våre. Høyre ønsker derfor å styrke de praktisk estetiske fagene og legge til rette for tverrfaglige kunst- og kulturprosjekter på hver skole der elevene er utøverne.
  • Vi ønsker at ungdommen i større grad skal kunne være med å påvirke det lokalsamfunnet de lever i. Høyre vil ta initiativ til opprettelsen av ungdommens kommunestyre på Lillehammer.
  • Barn – og ungdom må få anledning til å utfolde seg på ulike arenaer. Vi må styrke variasjonen av arenaer for utfoldelse i både byen og grendene. Lillehammer Høyre vil blant annet arbeide for etablering av en innendørs skatepark. Vi vil arbeide for bedre utnyttelse av fotballøkkene som eksisterer i kommunens eldre boligområder ved plenklipping og belysning, og utvikle Kanthaugen til et næranlegg for allsidige vinteraktiviteter. Kulturskolen må få tilgang til mer hensiktsmessige lokaler for flere av sine fag, og vi må sikre at vi har tilgang på arenaer også for dem som ikke ønsker å delta i tradisjonelle organiserte aktiviteter, og for dem som ønsker å utvikle nye tilbud.
  • Vi vil arbeide for at alle arenaer for barn og ungdom skal være universelt utformet, og vi vil legge til rette for lavkosttilbud som muliggjør deltakelse.

Vår ambisjon er stor, det skal den være på vegne av den neste generasjon. Løsningene over er noen av de konkrete tiltak vi vil igangsette for barn og ungdom i Lillehammer. Lillehammer skal være Norges beste sted å vokse opp – utviklet i samråd med de unge selv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags