Økonomisk krise eller ledelseskrise i helse og omsorg?

- Vi kan ikke forstå det på annen måte enn at posisjonen er tilfreds med situasjonen i sektor Helse og omsorg, selv om de har et «diffust» forlag innenfor området, skriver Bjørgulv Noraberg (H).

- Vi kan ikke forstå det på annen måte enn at posisjonen er tilfreds med situasjonen i sektor Helse og omsorg, selv om de har et «diffust» forlag innenfor området, skriver Bjørgulv Noraberg (H). Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Ved behandlingen av rådmannens forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 -20212 i formannskapet fremmet opposisjonen (MGD, FrP, KrF, H) følgende forslag:

  1. Kommunestyret oppfatter at hovedproblemet er fravær av adekvat ledelse over tid. Kommunestyret forventer budsjettbalanse i 2019 i henhold til vedtatt budsjett, og pålegger rådmannen innen 30.06.19 å legge fram statusrapport og forslag til eventuelle ytterligere tiltak for hjemmebaserte tjenester. Kommunestyret er bekymret for situasjon og utvikling innen sektor Helse og omsorg. Vi opplever stadig budsjettoverskridelser og tilleggsbevilgninger, særlig i hjemmebaserte tjenester, og rapport fra kontrollutvalg/revisjon avdekker store avvik i kvalitetssystemet

Posisjonen – de styrende partiene i Lillehammer kommune – stemte mot forslaget vårt. Vi trodde – som naive politikere og innbyggere - at dette var et forslag som alle kunne enes om.

Men nei, Ap med støtte fra de to andre i posisjon, stemt mot.

Vi kan ikke forstå det på annen måte enn at posisjonen er tilfreds med situasjonen i sektor Helse og omsorg, selv om de har et «diffust» forlag innenfor området.

Oppsummert – vi er oppriktig bekymret for sitasjonen innenfor helse og omsorg – og at rådmannen har store utfordringer i 2019 for å imøtekomme budsjettets målsettinger. Vi er også klare at  problemet ikke er penger, men adekvat ledelse.

Bjørgulv Noraberg, Lillehammer kommunestyremedlem (H)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags