Større vekt på helsefremmende tiltak

Berit G. Denstd (H) er opptatt av tilgjengelighet, og antyder at flertallet i kommunestyret har ansvar for denne trappa.

Berit G. Denstd (H) er opptatt av tilgjengelighet, og antyder at flertallet i kommunestyret har ansvar for denne trappa.

Av
DEL

leserinnlegg

Lillehammer Høyre vil skape fremtidens helsetjeneste i Lillehammer. En naturlig del av gode og trygge tjenester, mener vi er valgfrihet og muligheter til å velge gjennom god brukermedvirkning. Aps ordførerkandidat skriver at ”det er viktigere å utdanne flere sykepleiere og helsefagarbeidere enn å foreslå konkurranseutsetting”. Kommunestyret i Lillehammer råder ikke over utdanningen av sykepleiere i Norge. Lillehammer Høyre har fokus på hva vi kan gjøre av tiltak i Lillehammer.

Forskning viser at tilgjengelighet og kunnskap er en forutsetning for å medvirke og mestre eget liv, og at motivasjon må tillegges sterk vekt. Borgere med dårlig motivasjon kan henge sammen med at de har mangel på tilrettelegging og tilgjengelighet.

Lillehammer er en kommune med utfordringer når det gjelder tilgjengelighet. Vi har eksempelvis et sentrum som ikke tilfredsstiller krav til universell utforming, som f eks Peppe´s. Er slike manglende prioriteringer bidrag til likeverd, gode holdninger og medvirkning? Det er blant annet her kanskje posisjonen i Lillehammer har sviktet? Universell utforming sikrer brukermedvirkning og kunnskap, tiltak Lillehammer Høyre vil prioritere.

Høyre vil legge større vekt på helsefremmende tiltak. Vi har en god Frisklivsentral, som har startet opp noe mestringstilbud, men tilbudet er tilfeldig. Kommunen har igangsatt hjemmerehabilitering, men dette gjelder kun noen grupper. Vi må sette inn pedagogiske og praktiske tiltak med tilrettelegging i større bredde både på system og individnivå.

Aps leder Jonas G Støre uttalte i helgen at eldreomsorgen må være kommunal og et offentlig ansvar. Da er det grunn til å spørre seg hvorfor han har sin mor boende på et privat, ideelt sykehjem som tilbyr tjenester til det offentlige? Dersom han er så politisk opptatt av kun å benytte det offentliges tjenester, hvorfor bruker han da ikke et fullt ut kommunalt sykehjem? For de av oss som har opplevd nærhet til eldre personer som bor alene i Lillehammer, har disse personene ikke slik valgfrihet.

Lillehammer Høyre setter alltid mennesket foran systemet. Gjennom kunnskap om et mangfold av ulike tiltak, åpenhet, samspill, økt brukermedvirkning og digital innovasjon i Lillehammer ønsker Høyre å utvikle helse-og omsorgssektoren og ta vare på de som er viktigst for oss; vår familie, venner og kommunens borgere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags