Kommunestyret bør åpnes for rådene!

Av
DEL

leserinnlegg
Jørund Hassel kommer med et viktig budskap i GD (11.04). Når de lovpålagte rådene nedsettes neste år, må de innvalgte bli hørt.

Da Miljøpartiet De Grønne sin gruppe sendte inn sine innspill til reglement for neste periode i forrige uke, så påpekte vi blant annet akkurat det Hassel etterspør. Vi tok da utgangspunkt i rådene som finnes i dag.

Vi mener kommunen bør bruke ungdomsrådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet mer aktivt, og de må bli godt opplyst om sakene som er aktuelle. Rådene må også få anledning til å legge fram årsmelding muntlig i kommunestyret og få talerett i saker som angår dem spesielt.

Dette er viktige stemmer, og rådene består av personer som gjerne selv vet best hva kommunen kan gjøre for å bedre deres situasjon. Da må de få en talerstol der politikerne kan lytte. Vi er positive til at rådene også får forslagsrett. Det håper vi alle er, og vi håper at dette blir lovpålagt og blir gjennomført i alle fylker og kommuner framover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags