Lillehammer kommunes forventede finansutgifter

MULIG GJELD:  Ordfører Espen Granberg Johnsen (t.h.) og rådmann Tord Buer Olsen utarbeidet Lillehammer kommunes budsjett og økonomiplan for 2019-2022. Med ett prosentpoeng renteøkning vil Lillehammers rente- og avdragsutgifter øke til 181 mill. kroner i 2022.

MULIG GJELD: Ordfører Espen Granberg Johnsen (t.h.) og rådmann Tord Buer Olsen utarbeidet Lillehammer kommunes budsjett og økonomiplan for 2019-2022. Med ett prosentpoeng renteøkning vil Lillehammers rente- og avdragsutgifter øke til 181 mill. kroner i 2022. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

En kommune har en økonomiplan som vedtas for fire år. Denne økonomiplanen rulleres årlig. Deler av økonomiplan 2019-2022 har vært gjenstand for politisk debatt den siste tiden.

På side 77 i dokumentet for budsjett og økonomiplan er det et anslag på forventede økninger på rente- og avdragsutgifter for kommende år.

Utgiftsstørrelsene som er gjenstand for debatt, kommer fra denne grafen:

SÅRBARHET: Grafen viser hvordan dagens gjeld år for år vil endre seg dersom renten på lån øker med ett prosentpoeng.

SÅRBARHET: Grafen viser hvordan dagens gjeld år for år vil endre seg dersom renten på lån øker med ett prosentpoeng. Foto:

Hensikten med grafen er å vise hvordan rente- og avdragsutgiftene vil utvikle seg per år ved samme rentenivå som i 2018,  og ved en eventuell økning av renteutgiftene på 1 prosentpoeng. Grafen forutsetter at investeringene blir slik det foreligger i den vedtatte økonomiplanen. I en kommune bevilges det investeringer for ett år av gangen, men det legges samtidig planer for de tre siste årene i en økonomiplan-periode.

Grafen viser at fra 2018 til 2019 forventes det at rente- og avdragsutgiftene kommer til å øke med 20,2 millioner kroner, fra 98,3 millioner kroner til 118,5 millioner kroner, hvis renten holder seg uendret. Dersom rentenivået øker med 1 prosentpoeng, vil utgiftene stige med ytterligere 23,1 millioner kroner.

I 2022 forventes de årlige rente- og avdragsutgiftene å ha økt med 50 millioner kroner, fra 98,3 millioner kroner i 2018 til 149,2 millioner kroner i 2022, hvis renten holder seg på 2018-nivå. Dersom renten stiger med 1 prosentpoeng, vil økningen i løpet av fire år bli ytterligere 32 mill. kroner.

Det er disse størrelsene som forventes å utfordre de årlige driftsbudsjettene framover.

LES OGSÅ: Ordfører – det var din egen rådmann som var regnemester!

LES OGSÅ: Tall og politikk i Lillehammer
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags