I innstillingen til møtet i Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur tirsdag 9. mai, foreslo kultursjefen at Lillehammer kommune undersøker muligheten for å etablere en ny sal som har større kapasitet enn Kulturhuset Banken, men er betydelig mindre enn Maihaugsalen.

Bakgrunnen for dette hevdes å være at det fra lokale kulturaktører det siste året er kommet mange ønsker om en slik konsertscene i sentrum.

Svend Strand

Lillehammer, styreleder i Maihaugens venner

 

Lillehammer har allerede to kulturarenaer som er blant de beste i landet, har mye ledig kapasitet og som ligger få minutters gange fra sentrum av byen:

Festsalen i Kulturhuset Banken er en flott sal som kan huse 220 publikummere på sitteplasser, maks 330 hvis stolene tas vekk. Den ble fullstendig renovert og gjenoppbygget til gammel og vakker standard til OL i 1994, og oppleves fortsatt som en flott kulturarena som med begrensede ressurser kan oppgraderes ytterligere til dagens krav.

Maihaugsalen er kanskje den fineste teater/konsertsal mellom Oslo og Trondheim ifølge utsagn fra fagekspertise og utøvere. Den rommer ca. 700 personer, og gir absolutt inntrykk og følelse av å være nesten full med 400 personer i salen, i og med at selve amfiet uten gallerier rommer ca. 550 personer. I denne salen installeres det nå i sommer helt nytt og moderne sceneteknisk utstyr. Det investeres 12–15 MNOK for denne vesentlige oppgraderingen av salen. Når det gjelder lokalisering så er gåavstand fra Lillehammer sentrum til Maihaugsalen ca. 700 m, eller ca. 10 minutters gange, noe som vel må sies å være svært sentrumsnært!

Å bruke vesentlige midler for å få en ny konsertsal synes derfor svært unødvendig og råflott ut ifra en kost/nytte vurdering. Arrangører av konserter/begivenheter som har behov for en publikumskapasitet i størrelsesorden 250–500 personer vil dekkes utmerket i våre to eksisterende, praktfulle saler. Banken er glimrende for oppsetninger opp til 250 personer, mens Maihaugsalen altså tar alt derfra og opp til ca. 750, selv med 300 personer i salen virker den på ingen måte «glissent» besatt.

En ny sal vil i tillegg redusere lønnsomheten ved de to andre anleggene, i og med at en ny sal vil «stjele» mulige arrangementer fra de to andre. Det er nemlig ikke behovet for flere scener pga. fullt program som er argumentet for en ny arena, men at vi trenger en scene for 400 publikummere. Kan det være at LIMPI ser det som en stor fordel for sin virksomhet at en slik arena knyttes nær til LIMPIs øvrige virksomhet?

La meg ile til og understreke at jeg er en stor beundrer av Magnus Beites initiativ og tiltak med etablering og drift av LIMPI. Jeg ønsker dem suksess og alt vel, og mener dette vil utgjøre en fin tilvekst til Lillehammers kulturliv. Jeg håper og tror at LIMPI med fordel også vil generere aktivitet og liv i de to fine kulturarenaene som finnes i denne byen.

Jeg ber derfor kultursjefen og byens politikere om å verne om det vi har på dette området, og ikke utarme de eksisterende salene ved å bruke store økonomiske og kulturelle ressurser på noe som er svært unødvendig.