Matjord og matproduserende arealer

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

I en del debatter om bruk og vern av matjord og andre matproduserende arealer, registrere jeg at mange politikere ser dette som kun et nasjonalt anliggende å ta vare på matjord. Lokalt er ikke dette viktig. Men så er det nå engang slik at matproduserende arealer er spredt utover hele landet, og det bør derfor i høyeste grad interessere lokale politikere hvordan disse arealene planlegges brukt i framtida.

Norge er et land med svært begrensede ressurser av matjord og andre arealer for matproduksjon. Bare ca 3% av totalarealet er dyrket og kan brukes til dyrking av kulturplanter. Dette gjelder også her i Oppland og Lillehammer, og ressursene er svært begrenset når det gjelder arealer for matkorn. Landbruket vårt er basert på en kombinasjon av husdyr og planteproduksjon, som gir den største sikkerheten for en framtidig matproduksjon og økt sjølberging. Da er det helt avgjørende at en også lokalt praktisere et strengt vern av alle matproduserende arealer.

Jeg registrerer, naturlig nok, at det er en relativt klar uenighet i Lillehammer kommunestyre om framtidig disponering av matproduserende arealer. De beste matproduserende arealene foreslås omdisponert, og matjorda flyttet. Dette skjer på tross av at kommunens egen faginstans, landbrukskontoret, og også eksterne rådgivere, fraråder dette. Det er liten hensikt i å bruke flere hundre tusen kroner på en utredning en ikke ønsker å forholde seg til.

Lillehammer Senterparti har i mange år pekt på aktuelle næringsarealer som ikke er i konflikt med en framtidig nødvendig matproduksjon. Håvemoen er et grusområde der mye masse nå er tatt ut, og gir tilgjengelige næringsarealer. Grunneiere er villige til å drøfte grunnavståelse og omdisponering av disse arealene. I Håvemoen er det, sjøl med ny E6, fortsatt svært mye og godt egnede næringsarealer. I tillegg er det ledige regulerte arealer rundt om i kommunen som er aktuelle i mange sammenhenger.

Jeg registrerer med glede at et flertall i Lillehammer kommunestyre satte foten ned for omdisponering av Lillehammers beste matjord til andre næringer enn matproduksjon. La oss nå legge denne debatten død en gang for alle og klargjøre og utvikle tilgjengelige egnede næringsarealer for framtidig industri og arbeidsplasser. Matproduksjon er livsviktig for oss alle for å overleve. Tenk litt over det neste gang dere ser en grønn åker, dere som ønsker matjord lagt under asfalt og betong.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken