Aps fastlåste budsjettpolitikk medfører at helsemillioner går til bøter og vikarbyråer

Framfor å sette inn et økonomisk støt for å opprette nok plasser, og dermed redusere utgifter til kjøp av plasser og bøter slik at vi kan komme oss ut av hengemyra, har Ap holdt på sitt og nektet å åpne lommeboka, skriver gruppelederen i Lillehammer Sp. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Framfor å sette inn et økonomisk støt for å opprette nok plasser, og dermed redusere utgifter til kjøp av plasser og bøter slik at vi kan komme oss ut av hengemyra, har Ap holdt på sitt og nektet å åpne lommeboka, skriver gruppelederen i Lillehammer Sp. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Av
DEL

Leserinnlegg
Det er godt observert av Hallvard Grotli i GD når han gjennomskuer Høyre når de nå forsøke å samle ufortjente politiske poenger før valget neste år på den pågående helsebudsjettdebatten i Lillehammer.

For på akkurat samme måte som for eiendomsskatten, som Høyre liksom gråter over, er faktum at Høyre ved hver anledning, i sak etter sak, i denne kommunestyreperioden har stemt for nøyaktig den samme politikken og pengebruken som Ap.

Det bevilges verken mer eller mindre penger til helse og eldreomsorg i Lillehammer enn i andre kommuner. Vi skiller oss derimot ut ved at titalls millioner av de sårt tiltrengte helsekronene hvert år ikke går til helse og omsorg, men blant annet til å betale bøter i tråd med samhandlingsreformen. 

Lillehammer ikke har ikke mange nok omsorgsplasser og kapasitet i hjemmesjukepleien til å dekke behovet, og må derfor kjøpe kostbare plasser fra andre kommuner og fra private.  

Til tross for at kommunen bruker mye penger på å kjøpe plasser, greier den likevel ikke dekke behovet for langtidsplasser og enda mindre ta imot alle utskrivningsklare Lillehamringer fra sykehusene. Dermed går det i altså millioner av helsekroner til å betale dagbøter.  

Framfor å sette inn et økonomisk støt for å opprette nok plasser, og dermed redusere utgifter til kjøp av plasser og bøter slik at vi kan komme oss ut av hengemyra, har Ap holdt på sitt og nektet å åpne lommeboka. Tvert imot. 

Sp var faktisk det eneste partiet som foreslo mer penger til hjemmesjukepleien i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2017. Og vi ble som sedvanlig nedstemt.  

Nå i sommer ser det nesten ut som at administrasjonen har tatt skjeen i egen hånd og gjort noen av de nødvendige grep som Sp har etterlyst, men som Ap ikke har villet bevilge penger til. Dette kan bli starten på noe som blir veldig bra.

Selveste Arbeiderpartiet, som har styrt i Lillehammer siden krigen, skriver år etter år ut ny resept på samme medisin. Nemlig på den som ikke virker som innebære å kutte i årsverk for å finansiere stadig økte utgifter til samhandlingsreformen. I 2016 vedtok Ap å kutte i 40 årsverk i pleien.  

Fra 2014 til 2017 er det kuttet vanvittige 49 årsverk bare i hjemmesykepleien.

Når den faste bemanningen er skåret ned til beinet tåles ikke omtrent ikke noe fravær før turnusen kollapser. Det har imidlertid vært et delvis særdeles høyt sykefravær blant utslitte, kommunalt ansatte helsearbeidere. Vikarbyråene har fått rikelig av lillehammers helsekroner.  

Situasjonen hvor Lillehammer betaler millionbøter til helseforetakene er slett ikke ny. I februar 2015 fikk GD følgende kommentar fra daværende rådmann Fotland:

" I fjor (2014) bidro dette til budsjettsprekk i Lillehammer, og historien ser ut til å gjenta seg i år.

– I januar 2015 kostet samhandlingsreformen oss 900.000 kroner. Hvis vi blir liggende på dette nivået ut året, blir totalsummen 10–12 millioner kroner. Det er 6–8 millioner kroner mer enn budsjettert, opplyser Fotland."

Selv om samhandlingsreformen altså kostet 12,1 mill. i 2015 og 11,2 mill. i 2016, satte Ap likevel av kun 4,8 mill. i budsjettet for 2017. Fasit ble 15,1 mill., altså 11,3 mill. over budsjett. Rundt regnet om til hjelpepleierstillinger, ville dette kanskje rekke til å lønne 30 årsverk. 

Når budsjettramma for helse og omsorg holdes fast, men millioner av disse pengene går til andre formål, blir den reelle budsjettramma desto mindre.

Helsekroner skal brukes på helse, ikke på bøter og vikarbyråer. Posisjonen, altså Ap, Venstre og SV, må innse at de har brukt feil medisin i helse- og omsorgspolitikken. Og da hjelper det ikke å øke dosen.  

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags