Det handler faktisk om mennesker og millioner

Av
DEL

Leserinnlegg
Lillehammer Høyre mener at penger alene ikke kan løse utfordringene i omsorgssektoren i kommunen og lanserer sju ideer om hvordan situasjonen kan løses. Ingen av løsningene omfatter flere ressurser til tjenesten, selv om det nettopp er manglende ressurser som er hovedproblemet.

Helse og omsorg handler selvfølgelig om mennesker, det handler om å yte gode tjenester til våre innbyggere som har behov for pleie og omsorg. Men det kan vi ikke klare uten de millionene som trengs for å yte disse tjenestene. Ingen ting er gratis, det er heller ikke velferd. Alt koster penger og regningen må betales.

Møllerløkken og Høyre mener det er deprimerende å lese SV og posisjonens forslag om mer penger til omsorgssektoren. Dette bør velgerne i byen merke seg. Lite annet er mer deprimerende enn Høyre og Møllerløkkens innlegg der de nærmest avviser at manglende ressurser er et problem i omsorgstjenesten. De glemmer det mest grunnleggende når det gjelder pleie og omsorg, nemlig at varme hender ikke kan erstattes.

Høyre og Møllerløkken ramser opp sju vage og lite konkrete ambisjoner de har for sektoren. Møllerløkken må forstå at de ansatte ber om flere ressurser, ikke flere oppfølgingssamtaler. Det nytter heller ikke å endre budsjettprosessen hvis du ikke har mer penger å budsjettere med. Og det nytter ikke å kreve lavere sykefravær hvis du ikke er villig til å bruke penger på konkrete tiltak for å redusere sykefraværet. De ansatte blir ikke mindre syke av Høyres krav om at de skal være friske.

Igjen leker Høyre med ideen om privatisering av tjenestene. Noe som i seg selv vil skape mer byråkrati. Det må utarbeides anbudsdokumenter og gjennomføres ressurskrevende innkjøpsprosesser. Kommunen må rigge opp et nytt kontroll- og oppfølgingsapparat, mens de ansatte kan vente seg dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Pengene som denne sektoren trenger vil bli brukt til et papirmølle uten sammenlikning. Privatisering av tjenestene vil føre til den største omorganiseringen av tjenestene i kommunens historie. Den sjansen kan vi ikke ta.

Det er ikke mulig å skjule at ressurs- og pengemangel er et av våre største problemer. Om Høyre virkelig vil forbedre omsorgstjenestene i kommunen kan de ta en prat med sine egne i Oslo som sitter på pengesaken. SV foreslo nylig for Stortinget å øke rammen til kommunene med 5,5 milliarder. Det ville gitt Lillehammer 28 friske millioner. Men forslaget ble stemt ned, nettopp av Høyre og regjeringen.

Høyre må forstå at omsorg handler om mennesker, men for å gi gode velferdstjenester til disse menneskene trenger vi millioner. Derfor ønsker SV å øke grunnbemanningen for å skape ro og stabilitet i tjenestene.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags