En gondolbane vil endre byens karakter – vil vi det?

GONDOL: En behøver ikke kostbare utredninger, konsulenter og reisevirksomhet for å ta stilling til om byens særpreg vil endres ved bygging av en gondolbane, mener Tor-Even Heltorp.

GONDOL: En behøver ikke kostbare utredninger, konsulenter og reisevirksomhet for å ta stilling til om byens særpreg vil endres ved bygging av en gondolbane, mener Tor-Even Heltorp. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
Det er lagt inn et forslag om å legge til rette for en gondolbane som strekker seg fra Strandtorget opp til Skysstasjonen, gjennom et bevaringsverdig sentrum, over Bryggerikvartalet opp langs Fossveien, over ved Badedammen og videre til hoppbakkene, Kanten, Birkebeinerarenaen, og opp mot fjellet.

Gondolbanen vil berøre opp til 100 boliger og leiligheter. Slik sett er det mange mennesker som blir direkte berørt og skadelidende.

Videre vil den sveve over noen av de meste brukte friluftsområdene i byens nærhet.

Byens politikere utfordres med en omskrevet setning fra Arnulf Øverlands dikt «Du må ikke sove»: «Du må ikke tåle så inderlig vel de belastninger som ikke rammer deg selv».

Mange er av den oppfatning at en Gondolbane vil bidra til:

  • Å endre byens karakter og særpreg ved monstermaster, wire og tunge gondoler. Den vil etter manges skjønn være et klart brudd på intensjonene i arealplanutkastet som omhandler byens identitet, egenart, områdekarakter og særpreg.
  • At siktlinjer i byen vil domineres av master, wire og gondoler.
  • En fysisk og psykisk belastning som vil forringe bokvaliteten, og verdien av boligen for mange mennesker. Disse forholdene vil trolig være aktuelle fra en båndleggingstrasé/hensynssone blir inntatt og vedtatt i arealplanen.
  • At mange vil føle det forstyrrende og faretruende å bevege seg i områder av byens sentrum og nære turområder. 
  • At prosessene vedrørende planlegging og bygging av en gondolbane vil kunne splitte befolkningen i Lillehammer på en uheldig måte.

Jeg vil utover dette henvise til opplysninger om konfliktene knyttet til de ødelagte bomiljøer i forbindelse med bygging av en gondolbane på Voss.

Er det behov for en omfattende og kostnadskrevende utredning?

Som en av strategiene for å beholde muligheten for å få vedtatt en båndleggingstrasé for gondolbanen i arealplanen argumenteres det med at de kritiske spørsmålene som tas opp først kan besvares etter at en konsekvensutredning er gjennomført.

Mange er uenig i det. En behøver ikke kostbare utredninger, konsulenter og reisevirksomhet for å ta stilling til om byens særpreg vil endres ved at monstermaster, wire og tunge gondoler plasseres i og over byens sentrum, at byens nære turområder forringes; eller skjønne at de negative konsekvensene for mange av byens innbyggere er store allerede fra det tidspunkt gondolbanen er lagt inn i kommuneplanens arealdel.

Et nytt kommunestyre vil ved revidering av kommuneplanens arealdel kunne ha med seg hva folket i kommunestyrevalget i september mener om en gondolbane.

Ut fra de store konsekvenser en arealplan har for byens identitet, egenart, og særpreg må avgjørelsen bli utsatt til etter at et nytt kommunestyre er på plass. Da vil de politiske partier og kommende kommunestyrerepresentanter kunne få et bedre beslutningsgrunnlag, og de kan tydeliggjøre sine holdninger og synspunkter til areal og kommunedelplanen, bl.a. gondolbanen, på lik linje med andre programløfter ved årets valg.

En slik utsettelse vil i noen grad gi befolkningen anledning til å vektlegge sitt syn på byutviklingen gjennom kommunestyrevalget i september.

De politiske partier, kommunestyrerepresentanter og ikke minst byens befolkning utfordres når det gjelder å tilkjennegi sitt syn på byens videre utvikling med en mulig gondolbane over byen.

Vedtak av kommuneplanens arealdel bør skje i det nye kommunestyret 2019–2023.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags