FAU Kringsjå står samlet: Dempe konflikten!

FAU Kringsjå bifaller en prosess i henhold til demokratiske prinsipper, slik at foreldre og andre som har engasjert seg opplever å bli hørt, og at vi samlet maner til fred og fokus på videre arbeid på den nye skolen.

FAU Kringsjå bifaller en prosess i henhold til demokratiske prinsipper, slik at foreldre og andre som har engasjert seg opplever å bli hørt, og at vi samlet maner til fred og fokus på videre arbeid på den nye skolen.

Av
DEL

Leserinnlegg


FAU på Kringsjå står samlet om et ønske om å dempe konflikten rundt navnevalget på ny skole.

FAU på Kringsjå har stått utenfor debatten rundt navnevalget på den nye skolen med ønske om å dempe konflikten debatten har medført, snarere enn å bidra til økt uro. Vi ønsker å gi ros til både kommune og skoleledelse for at overgang til ny skole utover prosessen rundt navnevalg har vært sømløs og god, og vi skulle gjerne vært saken om navnevalg foruten.

Samtidig er det slik at FAU er foreldrenes talerør, og nå ønsker vi å være lojale mot de innspillene vi har mottatt fra foreldre på Kringsjå som stiller spørsmål rundt opprinnelig navneprosess. Etter å ha gått gjennom ulike dokumenter knyttet til denne, ser vi at høringsarbeidet som ble gjort i forkant av navneprosessen, og premissene gitt i denne, kan sies å ha vært mangelfulle.

Prosessen har dermed skapt splid og uenighet, mye grunnet at både "Kringsjå" og "Ekrom" som navn ble ekskludert som mulige alternativ i den første runden om navn på skolen.

Vi anerkjenner også at vi som dagens FAU-foreldre og som nå har barn på skolen, ikke nødvendigvis er de viktigste partene i saken. Dette er en skole med et livsløp langt utover de 7 årene elevene selv går på skolen, og vi ønsker velkommen stemmene til personer og organisasjoner med faglig tyngde og kunnskap om generelle navneprosesser og identitet som historielag, profesjonelle identitetsskapere etc.

FAU Kringsjå bifaller en prosess i henhold til demokratiske prinsipper, slik at foreldre og andre som har engasjert seg opplever å bli hørt, og at vi samlet maner til fred og fokus på videre arbeid på den nye skolen.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags