Fylkeskonservatoren: – Nå må alle parter følge opp sitt ansvar på branntomta. Det haster med å gjenreise denne flotte bygningen

Storgaten 81: Sett fra Brubakken, med Mesna Bru i forkant. Av bildet ser man tydelig fasaden på Storgaten 81 med den utkragende balkongen i tredje etasje , ulik fargesetting samt vindus- og dørplassering og den lave brystningen.

Storgaten 81: Sett fra Brubakken, med Mesna Bru i forkant. Av bildet ser man tydelig fasaden på Storgaten 81 med den utkragende balkongen i tredje etasje , ulik fargesetting samt vindus- og dørplassering og den lave brystningen. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Storgata: Bilder sier mer enn 1000 ord

DEL

Leserinnlegg
To ulike bilder har illustrert ytringer om Storgata 81 i Lillehammer siste uka før jul. Ett av branntomta og en med en illustrasjon som viser et eldre tidsbilde av gateløpet, med nr. 81, Listadgården, sentralt i bildet.

20. desember delte Christen Haug, nabo til Storgata 81, sin smerte og frustrasjon over manglende framdrift og utvikling på branntomta. De som bor nærmest kjenner på usikkerheten og har mange spørsmål til vegen videre. Hvor lang tid vil egentlig dette ta? Når blir livet normalt igjen? 

22. desember kommer Ketil Skaansar med sin appell: Bevar fasaden i Storgata 81! – støttet av egen illustrasjon. Denne viser oss på en vakker måte vinterbyen Lillehammer – og Storgata slik vi liker å se den, gå i den, handle i den, møte venner og kjente, eller bare være i byen. 

Disse to sterke ytringene er stemmer som begge er berørt. Om enn på ulikt vis. Jeg er også berørt, og kjenner at det er vanskelig å sende julekort med bilde fra Storgata i år. Det gjør for vondt. Selv om vi kan finne store partier som viser idyllen og julegata, så har gata i år to branntomter. En i sør og en rett ved Lilletorget. Det er alvorlig og trist. 

Har ingen ting skjedd?

Som fylkeskonservator i Oppland ønsker jeg – som alle engasjerte Lillehamringer og besøkende – en raskest mulig fremdrift i saken. Kulturminnemyndighetene var tidlig på stedet brannatten.

Fylkeskommunen tok raskt kontakt med aktuelle fagmiljøer og vi ga innspill om mulige konsulenter for bistand til eier. Fylkeskommunen tilbød også eier å dekke deler av oppdrag med antikvarisk restverdivurdering. Men eier takket nei, og vi ga da veiledning om hva som måtte til for å ha et faglig grunnlag for vegen videre.

Kulturarvenheten startet umiddelbart opp med utarbeiding av en kulturhistorisk rapport, som er et viktig grunnlag når man skal se på løsninger for hvordan denne bevaringsverdige eiendommen skal bygges opp igjen.

Fylkeskommunen ved kulturarv har helt siden brannen vært pådrivere. Vi har etterspurt fremdrift og levering av den antikvariske restverdivurderingen, som er et avgjørende grunnlag. Rapporten har hele tiden vært "rett rundt hjørnet".

Vi har etterlyst og uttrykt bekymring over manglende sikring og overdekning, slik også naboen har påpekt en rekke ganger. Kommunen ga et varsel om sikring til eier i slutten av august. Dette er ikke fulgt opp fra eiers side det vi vet. Kommunen har heller ikke fulgt opp med pålegg, noe som er deres rolle, og som skal benyttes når varsler ikke følges opp og viktige kvaliteter forringes.   

Som fylkeskonservator har jeg ansvar for at viktige kulturminner med nasjonal og regional verdi, ikke går tapt og at beslutninger fattes på en mest mulig opplyst måte innenfor kulturminnefeltet. Derfor sier og skriver vi gjentatte ganger at en antikvarisk restverdivurdering må foreligge før en rivesøknad kan behandles.

Det forutsetter vi at eier fremskaffer rett over nyttår, så snart det er praktisk mulig, slik alle var enige om på møtet mellom kommunen, fylkeskommunen og eier rett før jul. I et område som har nasjonal verneverdi sier det seg selv at dette er særlig viktig. Vi må kjenne status for hva som faktisk er mulig å redde og hva som kan benyttes som kilde for utforming og gjenoppbygging av Storgata 81.

23.12.2017 kom arkitekt Stein Vegar Øyer med sin ytring, og påpekte forskjellen på utformingen av Lundegården, som han kaller en pragmatisk gjenreising og etterligning, og det som bør være føringene for Storgata 81, med sin sentrale plassering som tilsier at bygget må gjenreises med et rekonstruert, opprinnelig fasadeuttrykk.

Dette er helt i samsvar med det kulturarvenheten i fylkeskommunen har pekt på i sin kulturhistoriske rapport fra juli 2017: (www.oppland.no – søk  Storgata 81).

"Kulturarvenheten anbefaler at man så langt det lar seg gjøre søker å bevare bygningskomplekset og at man gjennom dette tar vare på gamle og opprinnelige bygningselementer og supplerer disse med eksakte kopier."

Våre ønsker for det nye året er at alle parter følger opp sitt ansvar. Det haster med å gjenreise denne flotte eiendommen. Når jobben er gjort, kan vi igjen ta bilder til julekortet med verdens fineste julegate sett fra Lilletorget!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags