Høyre ønsker velferd til salgs, Ap vil ha små forskjeller

DUELLEN: Høyre og Oddvar Møllerløkken "aksepterer stadig større grad av ulikhet. Ap vet at et samfunn med små forskjeller er mest lønnsomt for alle", skriver Ingunn Trosholmen.

DUELLEN: Høyre og Oddvar Møllerløkken "aksepterer stadig større grad av ulikhet. Ap vet at et samfunn med små forskjeller er mest lønnsomt for alle", skriver Ingunn Trosholmen. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Høyre har endelig sluppet katta ut av sekken, og vedgår at de ønsker å sette deler av helse og omsorgssektoren ut på anbud. Arbeiderpartiet setter pris på at ordførerkandidaten flagger sitt standpunkt før valget. Velgerne fortjener å vite hva som skiller våre partier klart fra hverandre, og her finner vi den største kløften mellom oss. Dette er ikke ideologisk, skriver Oddvar Møllerløkken. Nei vel? Hva er det da?

Det er ikke påvist at det å konkurranseutsette velferdstjenester gir billigere drift, bedre kvalitet eller skaper mer innovative løsninger. Derimot er det påvist en tydelig tendens til at private velferdsløsninger, særlig ordninger med fritt brukervalg, gir økte forskjeller mellom folk.

Det er også en tydelig tendens til at private velferdsløsninger bidrar til å presse ned lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Møllerløkkens tanker har røtter tilbake til Adam Smiths filosofi fra 1776, der kjernen er at når alle aktører i et marked forfølger sine egne interesser, vil dette også være i samfunnets beste interesser. Jeg kunne ikke vært mer uenig.

For fra et samfunnsøkonomisk perspektiv har det betydning hvordan kommersielle aktører oppnår sine kostnadsbesparelser. Hvis reduksjonen i driftskostnadene primært oppnås gjennom at de private tilbyr sine ansatte dårlige lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår, representerer ikke det en effektiviseringsgevinst.

Det gir bare en omfordelingsgevinst, der hardtarbeidende ansatte er taperne, mens eierne kan ta ut overskudd. Arbeiderpartiet omfordeler gjerne, men ikke feil veg.

Nok en gang viser Høyre at de er et parti som aksepterer stadig større grad av ulikhet i det norske samfunnet. Arbeiderpartiet vet at et samfunn med små forskjeller er mest lønnsomt for alle. Fattig og rik. Arbeider og investor.

Jeg mener konkurranseutsetting gir dårligere innsyn og kontroll over tjenestetilbudet. Det fører også til større forskjeller for brukerne og gir økte transaksjonskostnader i form av økt byråkrati for å tilrettelegge for anbud og kontraktsinngåelser, oppfølging mm. Videre bidrar det til å presse ned de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår.

Løfter om valgfrihet for folk viser en manglende kunnskap om dagens mottakere av våre velferdstjenester. De må ha behandling så raskt som rå, ikke velge mellom glansede brosjyrer hvilket byrå som skal tjene penger på dem. Ap vil aldri stå for en politikk som fører til verre forhold for de ansatte, mer byråkrati, mindre innsyn og kontroll. Rett og slett fordi vi vil gi best mulig tilbud, til flest mulig, med ansatte som kan ha en lønn å leve av.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags