Mesnadalsarmen fortsatt hovedatkomst til Lillehammer når E6 flyttes til vest

ATKOMST: Ny E6 på vestsida må fortsatt bidra til at Mesnadalsarmen opp i Bankenkrysset blir en hovedfartsåre til sentrum - men i en videreutviklet form, mener ledelsen i Visit Lillehammer.

ATKOMST: Ny E6 på vestsida må fortsatt bidra til at Mesnadalsarmen opp i Bankenkrysset blir en hovedfartsåre til sentrum - men i en videreutviklet form, mener ledelsen i Visit Lillehammer. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt
Bjørn Hjelmstad fra Statens Vegvesen Øst (SVØ) orienterte Planutvalget i Lillehammer torsdag 30.11 om framdriften i arbeidet med å bearbeide innsigelsene, finne farbare løsninger, for å sikre framdriften i dette viktige prosjektet. Han fikk berettiget og samstemt ros for dette (se GD 2.12).

På ett viktig punkt fikk SVØ en sterk og samstemt tilbakemelding; Statens vegvesen må i sitt endelige forslag ta høyde for den sterke trafikkveksten som er prognostert av Nye Veger (Lillehammer Næringsforum 11.11.17).

Dette ble sterkt markert av representantene fra Ap, H og V. Her er det nå markert uenighet mellom Statens vegvesen og Lillehammer kommune. Det må fremmes forslag til «Tiltak i eksisterende trase» som forplikter Statens vegvesen og Nye Veger på en helt annen måte.

Dette er Visit Lillehammer meget fornøyd med, siden det sikrer mulighetene for at byen fortsatt skal være en foretrukket stopp for handel og opplevelser.

Det mest positive som er kommet fram i denne saken så langt, presenterte Nye Veger i det nevnte møtet; etter 2027 blir det raskere å kjøre Gudbrandsdalen enn Østerdalen.

Dette gir fantastiske muligheter for byen og dalen, selv om konkurransen blir hard. Det er ikke nok at det blir lettvint å kjøre av, vi må bli det mest attraktive stoppen. Hvordan får vi til det?

Litt forenklet, for oss som arbeider med turisme; det som er godt for de fastboende, er de samme kvaliteter turistene vil etterspørre.

For Lillehammer er det Storgata, opplevelsene og handelen knyttet til den, som skal være hovedgrunnen til besøket. Det må være funksjonelt og lettvint, men det skal mer til enn det.

Her ligger Lillehammers etablerte styrker, som vi må arbeide for å gjøre enda bedre.

Det var på dette punktet Statens vegvesen fikk sterk og samstemt kritikk i Planutvalget.

Dette burde ikke forundre vegvesenet. Så lenge de var «alene» om å være vegbygger var det en innarbeidet tradisjon i forbindelse med framføring av riksveger, at det skulle planlegges for økt volum og tiltak i forhold til dette, helt fram til «knutepunktet», som er Lillehammer Skysstasjon.

Det er IKKE like klart at Nye Veger har det samme «mandatet». Derfor må dette kjempes på plass nå!

Her er noen av Visit Lillehammer sine innspill, «Tiltak i eksisterende trase» som ble referert i møtet, og fikk politikernes klare støtte;

- Legge «lokk» over Vingnes, og Mosodden – Korgen, så bredt som mulig. For å sikre sammenhengen mellom bolig- og rekreasjonsområdene, og redusere støy- og andre etablerte miljøplager, sikre tilstrekkelig parkeringsmuligheter.

- Dette fordi hovedatkomsten til byen, fra nord, blir i eksisterende trase. Trafikkvolumet her bør kalkuleres på nytt, vi tror det vil være langt større enn hittil beregnet.

- Denne trafikkveksten medfører av vegbyggerne; Statens Vegvesen Øst og Nye Veger, må prosjektere en kapasitetsutvidelse i Mesnadalsarmen, der tunellen er FREDET!

I tillegg må de ta medansvar for å redusere støy, forurensingsplagene i ett av landets verste kryss (Banken-krysset), helt inntil Hammartun barne- og ungdomsskole.

Kapasitetsutvidelsen må etter vårt syn komme i form av en ny arm/tunell sør for og under eksisterende Mesnadalsarm, som ender i området Skysstasjonen – Lurhaugen (forbinder disse).

- Dette legger forutsetningene for å realisere Knutepunkplanen (meget viktig for å sikre 2-spors Intercity i løpet av 2034), og Fortettingsplanen, som har fått berettiget skryt, og bør realiseres så raskt som råd er.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags