På tide med nye løsninger i Lillehammer

HELSE OG OMSORG: Ingunn Trosholmen (Ap) og Oddvar Møllerløkken (H) diskuterer satsing i Lillehammers eldreomsorg. Møllerløkken bekrefter Høyres tidligere støtte til Ap. Men resultatene har uteblitt. Det er tid for nye løsninger, skriver han.

HELSE OG OMSORG: Ingunn Trosholmen (Ap) og Oddvar Møllerløkken (H) diskuterer satsing i Lillehammers eldreomsorg. Møllerløkken bekrefter Høyres tidligere støtte til Ap. Men resultatene har uteblitt. Det er tid for nye løsninger, skriver han. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Over flere år har Lillehammer kommune slitt med utfordringer innen helse – og omsorgssektoren. Nå igjen bekreftes det store budsjettmessige overskridelser. Det er som å se på en evig reprise år etter år – det er ikke holdbart. Fra det partiet som har sittet ved roret i snart 80 år varsles det likevel ingen større kursendring, tvert imot maner AP til kamp mot alternative løsninger. Hvor skal dette ende dersom man ikke tør å tenke nytt lokalt?

Høyre har som en av våre viktigste saker i vårt program å styrke og bedre denne sektoren på Lillehammer.

Jo da, Lillehammer Høyre har stemt for endringer som posisjonen har initiert i sektoren tidligere, endringene har dessverre ikke hatt ønsket effekt eller vist seg å være godt nok forankret blant de ansatte.

Men, samtidig med endringene i sektoren har Høyre også foreslått å endre arbeidet med økonomi – og handlingsplan i kommunen, nettopp for å få bedre politisk styring med økonomien. Arbeiderpartiet og posisjonen har stemt imot.

I tjenesteområdet arbeider det særs mange flinke og kompetente ansatte, de yter en fantastisk innsats hver eneste dag. Det viktigste i sektoren er da også innholdet, og kvaliteten på tjenestene for den enkelte bruker og de ansattes arbeidsforhold. Det er dessverre kommunen selv over tid som har vist at man ikke har klart å styre dette tjenesteområdet på en god nok måte. Det blir interessant å se hvorledes den nye lederkabalen vil utvikle området, vi skal støtte de, men vi vil likevel være tydelige på at vi vil initiere endringer om vi kommer i posisjon ved valget.

Vi i Høyre ønsker spesifikt å gjøre følgende;

1) Stille krav til en tydeligere oppfølgning av og støtte til ledelsen i tjenesteområdet.

2) Stille krav til en personalpolitikk som følger opp alle ansatte, alltid har evalueringssamtaler for å fange opp situasjoner, og har et klart tilbud om kompetanseutvikling til alle ansatte.

3) Inkludere brukere og pårørende i større grad som medspillere til utvikling av tjenesten.

4) Stille tydeligere krav til håndtering av sykefravær.

5) Endre arbeidet med økonomi – og handlingsplan i kommunen slik at det blir i større grad politisk styrt.

6) Lage en handlingsplan ved stort antall utskrivningsklare pasienter.

7) Vurdere å sette ut på anbud deler av tjenesten.

De første seks punktene vil utgjøre kjernen av de endringer vi mener må til innenfor den offentlige leveransen i helse – og omsorgssektoren. I tillegg vil vi vurdere å sette ut på anbud deler av tjenesten.

Vi trenger endringer og nye løsninger i Lillehammer. Tiden er overmoden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags