Posisjonens selvtilfredshet i Lillehammer

SELVTILFREDSE: Sps Anne Mari Robøl mener ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) og utvalgsleder Terje Rønning (V)  er selvtilfredse i den lokalpolitiske debatten.

SELVTILFREDSE: Sps Anne Mari Robøl mener ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) og utvalgsleder Terje Rønning (V) er selvtilfredse i den lokalpolitiske debatten. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Gruppelederen i Venstre skriver i leserinnlegg i GD 6. april, at økonomien i kommunen er snudd fra underskudd til overskudd pga. god politisk styring i denne kommunestyreperioden hvor Venstre har sittet i posisjon sammen med Ap og SV.

Det de ikke nevner er at overskudd i 2017 utelukkende skyldes den voldsomme økningen på eiendomsskatt som kom over natta. Overskuddet ble 40,5 mill. mens økning i eiendomsskattebelastningen av innbyggere og næringsliv var 42 mill. fra 2016. Bedringen skyldes derfor ikke politisk klokskap, men at innbyggerne ble avkrevd mer i kommunale avgifter.

Ifølge Rønning er Sp-representantene imot alt, og ikke verdt å lytte til.

Vi i Sp var for å bevare våre godt drevne grendeskoler og beholde Ekrom skole, som hadde bra lokaler. Dette kostet i praksis ingenting fordi kostnader med skyss, husleie, bygging av større lokaler på andre skoler for å ta imot elevene, ble langt dyrere.

Sp ønsker en god offentlig skole med nok lærere. I denne fireårsperioden har Sp ved hver budsjettbehandling foreslått å styrke skolene med flere lærere og øke rammene til skolens drift, senest i 2019- budsjettet foreslo vi 28 mill. mer i øremerket lærerstillinger enn rådmannens (i praksis Ap, V og SVs) forslag.

Vi er for en god helsetjeneste og eldreomsorg og har foreslått økning i budsjettrammene til Helsehuset og hjemmesykepleien på 80 mill. i 2019 i forhold til i 2018. Forslagene har ikke fått støtte fra Venstre. Når kommunen faktisk ikke har råd til både nok lærere (drift) og ekstraordinært flotte skolebygg (lån), har vi valgt vedlikehold – og moderate byggløsninger og dermed hatt råd til kraftig økning i driftsbudsjett. Dere har brukt opp pengene på lån til flotte bygninger som er så overdådige at vi ikke har råd til å lønne nok lærere som skal jobbe der. Det er altså ikke riktig at Sp er imot alt, Terje Rønning! Vi sier ja til god bemanning både innen skole og helse og innhold, og mener det er viktigere å prioritere enn råflotte bygninger da vi ikke har råd til begge deler.

Vi kvinnelige politikere i Sp, er etter hvert blitt vant til å bli harselert med av menn i politikken som ikke liker våre forslag. At vi har stått for en langt mer nøktern og bærekraftig linje enn resten av kommunestyret er opplagt, men det må gå an å diskutere sakene med ulikt utgangspunkt, uten å bli møtt av hersketeknikker og ubegrunna og grove påstander.

For Terje Rønning sier nemlig rett ut i sitt leserinnlegg at Sp representanten Hilde Hoven lyver om Lillehammers lånegjeld. «Les budsjettet, Hoven!», sier Rønning.

Økonomisjef Anne Hvattum bekrefter imidlertid mellom linjene i leserinnlegg 9. april at Rønning tabber seg ut. Det var han som ikke har lest, i alle fall ikke skjønt, sitt eget budsjett, verken før han vedtok det 1. desember eller før han skrev leserinnlegget sitt.

Vi er bekymret over en lav debattstandard. Alle politikere, også Rønning, bør føre en politikk som tåler dagslys.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags