Sentrum i Lillehammer tåler ikke høyhus

BYUTVIKLING:  Vi eiendomsutviklere alene skal ingen høre på, vi meler bare vår egen kake. Men vi har synspunkter som kan være med og berike debatten, skriver Per Tore Teksum. Han etterlyser politikere og fagfolk i debatten - som er altfor stille, mener han.

BYUTVIKLING: Vi eiendomsutviklere alene skal ingen høre på, vi meler bare vår egen kake. Men vi har synspunkter som kan være med og berike debatten, skriver Per Tore Teksum. Han etterlyser politikere og fagfolk i debatten - som er altfor stille, mener han. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt
Jeg viser til GDs artikkel om Morten Aunes planer om høyhus i Lillehammer Nord (lørdag 2.12). Jeg viser videre til mitt siste innlegg i GD om høyere utnyttelse av arealene øst for Anders Sandvigs gt. i Lillehammer - et innlegg jeg ikke kan se at jeg har fått noen reaksjoner på - verken fra politikere, eiendomsbesittere, arkitekter eller eiendomsutviklere, men som jeg skrev - det er vel for kontroversielt det jeg foreslår.

Aune mener det ikke er kontroversielt at han sitter i Planutvalget, men det er jo en selvfølge at han melder seg inhabil i alt som har med hans nye forslag å gjøre. Det er i denne sammenheng nok å minne om at han fikk godkjent Europris-etablering i sitt eget bygg, til tross for at dette er i strid med reguleringsbestemmelsene for eiendommen.

Per Tore Teksum

Lillehammer, by- og tettstedsutvikler, og Lillehammer-patriot

Denne beslutningen føyer seg inn i rekken av saker som er vedtatt og som er med og utarmer vårt vakre Lillehammer sentrum handelsmassig - på linje med godkjent Biltema-bygg, nå trolig godkjent ny Kiwi i tidligere Biltema-bygg, utvidelse av detaljhandel på Strandtorget etter Monter, samt kommunalministerens godkjennelse av gigantutbygging i Rosenlund, til tross for at dette bare skulle være et bydelssenter.

Nå som det ser ut som om det blir en felles fylkesmannsadministrasjon lagt til Lillehammer, blir det behov for ytterligere utvidelse av fylkesmannskontorene. Da skjer jo det i Rosenlund, ikke i sentrum hvor kontorene etter opprinnelige planer skulle ligge. I sentrum ville nær 1.000 nye arbeidsplasser vært viktige for kommunikasjon, handel og service.

Alle disse sakene er med å svekke sentrum.

Men, dette innlegget skal ikke handle om handel, men om byutvikling når det gjelder landskap, siluetter og byrom. Vi har sett diskusjonen om siluetter når det gjelder Solhøgda - et byutviklingsprosjekt malplassert utenfor sentrum.

Vi har videre sett det samme på Ersgaard og svingene ovenfor. Byen må vokse innenfra og ikke i satelitter utenfor byen. Det gir dårlig total kommunal økonomi ift kommunale tjenester som vei-, vann- og avløp, og ikke minst helse- og sosiale tjenester som hjemmehjelp, men også ift til å styrke handel og service i sentrum. Med stadig nye bobydeler utenfor sentrum er det lett å velge bilbaserte handelstilbud utenfor sentrum i stedet for sentrum.

Sentrum i Lillehammer tåler ikke høyhus - her skal vi verne om den lave trehusbegyggelsen. Randsonen rundt sentrum må gjerne vokse i høyden, jfr. mitt forrige innlegg.

Men, dette må ikke skje basert på enkeltstående innspill fra utbyggere.  Det må komme fra en planlagt og vedtatt utvikling, iscenesatt av kommunens politikere og byens arkitekter - gjerne i samarbeid med utviklere som Morten Aune.

De spørsmål som må stilles før man kan ta standpunkt til Aunes forslag er bl.a. følgende, men ikke uttømmende:

- Hvor vil kommunen at byen skal vokse? Er det på dyrket mark utenfor sentrum, i skogsområder utenfor sentrum, eller er det, som jeg ønsker,gjennom en fortetting i sentrum (på trehusbebyggelsens premisser), i randsonen utenfor selve sentrumskjernen (her tåles kanskje 4 - 5 etasjer) og ytterligere utenfor denne sonen igjen (her tåler vi kanskje høyhus ala Aunes).

- Hvis vi vil ha høyhus på 10 etasjer eller mer, hvor vil vi ha de, ref. profiler og siluetter fra diskusjonen om Solhøgda? Vil vi ha de på høyder i byen med resulterende dominerende profiler i kulturlandskapet, eller vil vi ha det som Lillehammer Taarn - basert på ei "grop" ved siden av Tinghuset?

- Hvor er politikerne med fremtidsrettet overordnet tenkning om byutvikling? Tør de og vil de ta ansvaret og styringen, eller vil de fortsette med å ta standpunkt til enkeltsaker? Jeg mener de må stoppe opp og ta et overordnet grep, fordi det eneste rette er at byen fortettes. Da må politikerne tørre å ta grep, ta ansvar for egne beslutninger og ikke bare følge forslag fra utbyggere. Tør de?

- Hvor er arkitektene og byutviklerne som ikke tør svare meg på mine forslag? Jeg håper de kommer på banen nå. Vi trenger deres innspill i debatten. Jeg har ikke svarene, men jeg har gode spørsmål. Som far sa, det finnes ikke dumme spørsmål - bare dumme svar.

- Vi eiendomsutviklere alene skal ingen høre på, vi meler bare vår egen kake. Men vi har synspunkter som kan være med og berike debatten, men da på politikernes arena - ikke på vår.

La oss få en reell debatt om veien videre for boligutviklingen av byen vår. Det er rom for 6-8.000 nye boliger innenfor eksisterende by hvis politikerne vil. Vi trenger ikke bygge på dyrket mark eller ute i skogen. Da må politikerne på generelt grunnlag områderegulere eksisterende boligområder nær sentrum til mye høyere utnyttelse, slik jeg skrev i mitt siste innlegg. Da må de både tørre, våge, ville og ha visjoner ut over det som de siste 20 årene har vært vanlig i Lillehammer.

Jeg ser frem til en konstruktiv og fremtidsrettet debatt om byens utvikling, fortetting i sentrum, i randsonen av sentrum og tilbake til Aune; hvor kan vi få høyhus uten at horisonten "forsøples".

Høyhus kommer, men de må innpasses i landskapet. Gjør de det på Aunes tomt? Neppe.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags