Slå sammen Lillehammer, Øyer og Gausdal

MAKT: Oddvar Møllerløkken og Sunniva I. Steinstad vil slå Lillehammer kommune sammen med Øyer og Gausdal

MAKT: Oddvar Møllerløkken og Sunniva I. Steinstad vil slå Lillehammer kommune sammen med Øyer og Gausdal Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg
Kommuneproposisjonen 2020 ble fremlagt 14. mai. Den slår fast at kommunereformen fortsetter. 1,7 millioner innbyggere i Norge vil fra 2020 bo i en ny og større kommune. Jeg vil påstå at disse innbyggerne vil bo i kommuner som vil være bedre rustet til å gi dem gode tjenester i framtiden. I Innlandet er det ikke en eneste kommunesammenslåing.

Lillehammer Høyre vil ta initiativ til nye samtaler med Gausdal og Øyer om sammenslåing dersom vi kommer i posisjon til høsten.

Nå i mars behandlet kommunestyret i Lillehammer i stedet en sak om fornyet strategi for interkommunalt samarbeid. Høyre foreslo å skrote hele strategien, vi bør heller arbeide mot sammenslåing. Vi ble nedstemt. Flertallet i kommunestyret i Lillehammer vil ikke gå inn for en fornyet invitasjon til våre naboer etter at forrige prosess ble avsluttet i oktober 2015.

Interkommunalt samarbeid utgjør et større og større demokratisk underskudd i vår region. En større kommune vil derimot sikre et sterkere demokrati ved å flytte makt tilbake til de folkevalgte. En større kommune vil legge grunnlaget for bedre tjenester og ikke minst sikre gode tjenester til oss alle framover i tid. Den vil utgjøre et mer hensiktsmessig beslutningsområde for en allerede integrert bo – og arbeidsmarkedsregion. Vi vil få større og sterkere fagmiljøer i kommunen. Vi vil utgjøre en enda mer markant destinasjon for turisme og fritidsgjester. Vi kan enklere samarbeide for i fellesskap å utnytte våre nære ressurser på en bærekraftig måte. Dette blant mye annet. Og sist, men ikke minst, vil en ny kommune også utgjøre et sterkt tyngdepunkt overfor regionale og sentrale myndigheter. Vi blir sterkere sammen.

Kommunereformprosessen fra 2015 etterlater seg bred dokumentasjon og utredninger. La oss ta fram igjen dokumentene, blåse støvet av papirene og sette oss ned igjen. Gausdal vil fortsatt være Gausdal, Øyer vil fortsatt være Øyer, og Lillehammer vil fortsatt være Lillehammer. Men sammen vil vi utgjøre en enhet.

Regjeringen viderefører i kommuneproposisjonen økonomiske insentiver. Nye kommuner som ønsker å sette spørsmålet på dagsorden i neste kommunestyreperiode, vil kunne motta 200 000 kroner til utredningsarbeid. Hver kommune vil videre kunne få 100 000 kroner til informasjon og folkehøring. Kommuner som vedtar sammenslåing vil i tillegg motta engangstilskudd samt mulighet for regionsentertilskudd.

Vi vil slå et slag for å ta en prat med naboen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags