Gå til sidens hovedinnhold

Nei til foretaksmodellen – Ja til folkevalgt kontroll

Artikkelen er over 2 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Også denne høsten må Sykehuset Innlandet HF kutte i sine budsjetter. Dette fordi aktiviteten er for høy, at det brukes mer penger enn det som er budsjettmessig dekning for, og at det skal spares til hovedsykehus.

Tilbudene til pasientene kuttes, og det blir færre ansatte som skal gjøre mer jobb på samme tid. Det har ført Sykehuset Innlandet HF inn i en ond sirkel som forsterker sykehusenes utfordringer. Denne situasjonen som har vedvart over flere år, er helt uholdbar. Det er velferdsstatens ansvar å sørge for at den enkelte får nødvendig behandling når man trenger det.

De strukturelle grep som er vedtatt, rammer primært distriktene. Nedleggelser av institusjoner i lokalsamfunnene gir et dårlig tilbud til pasientene. Distriktene taper arbeidsplasser. Kompetanse som ansatte har opparbeidet seg gjennom flere år, kan forsvinne fra distriktene og fagmiljøer forvitrer.

Granheim lungesykehus, Aurdal og Bredebygden psykiatriske enheter, er bestemt nedlagt av ledelsen for Sykehuset Innlandet. I tillegg til disse strukturelle grepene, er det vedtatt nedleggelse av sengeplasser på Reinsvoll, Hamar/Elverum DPS og BUP døgn på Sanderud.

Det er gjennom mediene avdekket at det brukes mye økonomi og ressurser til konsulentbistand, utredningsarbeid og innleie av arbeidstakere fra bemanningsbyråer fremfor et målrettet arbeid med å sikre riktig bemanningsnorm i sykehusene. Dette er ressurser som skulle vært brukt på pasienter og til å sikre flere hender til pleie og omsorg.

Innsparinger og nedleggelser blir en konsekvens fra styret i Sykehuset Innlandet som følge av foretaksmodellen og ønsket om nytt hovedsykehus.Det er påkrevet med mer økonomi til å oppgradere, modernisere og vedlikeholde eksisterende sykehus. Det kan virke som om slike planer fortrenges i påvente av en avklaring om nytt sykehus i Moelv-regionen.

Drift av sykehus etter foretaksmodellen gir en sentraliserende effekt, da man tror det er rimeligere å drifte store sykehus. Det er noen fordeler med større fagmiljøer, men totalt sett svekkes tilbudet til pasientene.

Den behandlingen som Sykehuset Innlandet gir i dag, medfører i økende grad at flere oppgaver overlates til kommunene. Det fører til større ulikhet i behandlingstilbudet, og det blir mer tilfeldig hvilken spesialkompetanse pasienter møter.

Nedleggelser av offentlige sykehustilbud i distriktene, gjør det mer interessant å opprette «konkurrerende» tilbud for private aktører, fordi sentraliserte tilbud gir størst økonomisk gevinst.

LOs regionkonferanse i Oppland er kritiske til foretaksmodellen og mener at helseforetaksmodellen må reverseres. Det er på tide at vi igjen får sykehusene under folkevalgt og demokratisk kontroll. La oss ta vare på og utvikle sykehusene som vi har i Oppland, i stedet for å redusere tilbudet til innbyggerne med et hovedsykehus ved mjøsbrua. Vi trenger spesialisert kompetanse for å møte pasienters behov også i distriktene med et profesjonsbasert handlingsrom og et helhetlig tilbud. Penger er ikke alt!