Den 18. september forsøkte Ole Damstuen å gjengi deler av et innlegg undertegnede hadde på trykk i Agenda Magasin 19. oktober 2016. Hans gjengivelse er dessverre tendensiøs og virker tidvis mer preget av egne meninger enn kilden han faktisk refererer til.

Mitt hovedpoeng er at det kan settes spørsmålstegn om det er heldig når enkeltpersoner med store formuer gir valgkampstøtte direkte til partier som har som sin fremste agenda å fjerne formueskatten – og ikke gjennom arbeidsgiverorganisasjoner (NHO) som tidligere. Jeg har ikke på noe tidspunkt kommet med verken meninger eller påstander om at det foregår noe ulovlig når høyresidens rike givere gir så det monner til partier som gir dem skattekutt tilbake. 

Det jeg imidlertid har påpekt, er at pengestøtte fra rike givere til Høyre og FRP faktisk foregår i stor utstrekning; og nettopp fordi mediene ikke har like stort fokus på dette faktum som hva de tradisjonelt har hatt på valgkampstøtte gitt fra fagbevegelsen.

Faktisk handler dette om pengebeløp som samlet er så stor at høyresiden har fått mest valgkampstøtte ved flere av de senere valgene i Norge. Samtidig er jeg innlegget i Agenda Magasin helt åpen på at fagbevegelsen med LO i spissen støtter AP, SP og SV. Våre medlemmer har ikke muligheten til å legge en, to eller fem millioner kroner på bordet i støtte til sine partier.

Skal avisa slippe til Damstuen for å gjengi andre skribenter hentet fra årsgamle innlegg som har vært på trykk i andre medier ved senere anledninger, er det en fordel å legge ut lenke til hva det refereres til. Debatten om pengestøtte fortjener en mer balansert fremstilling enn hva Damsgård har evnet eller villet bidra med, slik jeg ser det. Ved å legge ut lenken til innlegget i Agenda Magasin som Damsgård bygger sitt leserinnlegg på, kan avisa rette opp igjen balansen.

Les også: https://agendamagasin.no/debatt/pengegaver-bytte-skattekutt/

Les også: LOs bidrag til årets valgkamp