Gå til sidens hovedinnhold

Helse Sør-Øst blokkerer luftambulansebase til Innlandet

Artikkelen er over 3 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Helse Sør-Øst (HSØ) og helseminister Høie ser ikke ut til å ønske en luftambulansebase til Innlandet. Dette til tross for at et stortingsflertall for lengst har bevilget 10 millioner kroner til prosjektering og opprettelse av en ny innlandsbase, etter forslag fra Venstres Kjetil Kjenseth. HSØ bruker nå etter alt å dømme av disse midlene til å utrede den nasjonale luftambulansestrukturen, for deretter å skulle beslutte «om det foreligger et behov for en base på Innlandet». Dette er mildt sagt en arrogant omgåelse av intensjonen.

Fire profilerte stortingspolitikere fra Innlandet, med stortingspresident Olemic Thommesen (H) i spissen, gikk nylig ut i lokalpressen og poengterte at Stortinget faktisk har bevilget disse pengene, og at de IKKE skal gå til noe annet. De andre politikerne var Kjetil Kjenseth (V), Morten Ørsal Johansen (Frp) og Tor Andre Johnsen (Frp). Tidligere har også profilerte AP-politikere som Rigmor Aasrud, Tore Hagebakken og Anette Trettebergstuen gitt uttrykk for nøyaktig det samme. KrF er av samme mening. Blant de største partiene er det altså tverrpolitisk enighet om at det skal opprettes en ny Innlandsbase. Det MÅ Helse Sør-Øst og helseministeren forholde seg til, hvilket de per dags dato IKKE gjør.

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har i budsjettinnstillingen vist til at det finnes to «hull» i luftambulansedekningen i Norge: Innlandet og indre deler av Telemark. Norsk Luftambulanse har vært tydelige på det samme. Ledelsen i Sykehuset Innlandet også. Mjøsområdet og det østlige Hedmark (rundt 250.000 innbyggere + en svær hyttebefolkning) dekkes i dag fra baser i Oslo, Ål og Dombås, 100 – 200 km unna. Allerede i 2014 oppsøkte fylkesordførerne i Oppland, Hedmark og Telemark HSØ og Helse- og omsorgsdepartementet for å påpeke behovet. Svaret var at først måtte man gjennomføre en nasjonal utredning. Det er påfallende at de svarer omtrent nøyaktig det samme i dag. HSØ sier at en gruppe (styrt av HSØ) nylig har startet utredning av luftambulansestrukturen i Norge, hvor «en eventuell opprettelse av en Innlandsbase skal få særskilt oppmerksomhet». Gruppen ledes av et innleid konsulentselskap. Ved en tidligere forespørsel til Sykehuset Innlandet fikk vi opplyst at dette var ukjent for dem, og at SI ikke har noen representanter i denne gruppen, men at det er berammet et møte senere i denne måneden. Vi har fått vite at representanter fra de andre helseforetakene også skal være med å bestemme «om det er behov for en base på Innlandet». Hva har de med dette å gjøre? Vil ikke HSØ innse at beslutningen allerede er tatt? HSØ opplyser at det sitter en representant for det overordnete luftambulansekontoret (Luftambulansetjenesten ANS) i denne gruppen. Vi har en klar forventning om at denne står hardt på for å sikre Innlandet en ny base, i henhold til stortingsvedtaket.

Rent umiddelbart blir vi skeptiske til denne håndplukkede utredningsgruppen, som det er umulig å få vite hvem består av. Vi får en følelse av at konklusjonen er «bestilt», og at denne vil være at det ikke foreligger noe behov for en innlandsbase. Man vil vise til tall som indikerer at de fleste på Innlandet nås av luftambulanse innen de anbefalte 45 minutter. Vårt poeng er at denne anbefalingen stammer fra utredninger gjort på nittitallet, som resulterte i en stortingsmelding for 17 år siden. Denne er altfor passiv! For oss er det et stort poeng at svært mange innbyggere på Innlandet først nås av en luftambulanse de siste minuttene av disse 45 minuttene. Det er for sent. Målet burde kanskje ha vært 20 minutter, som Norsk Luftambulanse foreslår. I tillegg har det i disse 20 årene vært en rivende utvikling som tilsier at et økende antall pasienter med svært tidskritiske tilstander (som alvorlige hjerteinfarkt og hjerneslag) nå må direkte til regionssykehus i Oslo/Trondheim for å få god og effektiv behandling. Tidligere ble disse pasientene fraktet til nærmeste lokalsykehus.

Attpåtil så planlegger man nå å styrke bemanningen ved luftambulansebasen i Oslo for (minst) 20 – 30 millioner kroner årlig. Det er direkte provoserende. I Oslo har man i tillegg til TO luftambulanser også en legebemannet akuttbil, og nærhet til redningshelikopter på Rygge. Videre har de umiddelbar nærhet til flere sentre for PCI-utblokking ved hjerteinfarkt og blodproppfisking ved hjerneslag, samt traumesenter. 30 – 45 min kortere tid til blodproppfisking kan bety forskjellen mellom resten av livet i rullestol på et sykehjem, eller tilbake til arbeidslivet.

En base på Innlandet vil avlaste Oslobasen (og spare penger for utvidelse der), samtidig som befolkningen på Innlandet får et mye bedre tilbud i akutte situasjoner. Det kan virke som vi «på bygda» er mindre verdt enn befolkningen rundt Oslo. Vi FORVENTER at HSØ nå forholder seg til stortingsvedtaket, slik blant annet Stortingspresidenten presiserer. Vi forventer også at våre folkevalgte politikere fra Innlandet fortsetter å følge opp HSØ sin nokså arrogante og sendrektige / trenerende oppførsel i denne saken.