Gå til sidens hovedinnhold

Prosjekt dyrekrim – ikke «dyrepoliti», men samhandling

Artikkelen er over 4 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det finnes dessverre mennesker som vanskjøtter eller mishandler dyr. Det er viktig at myndighetene kan følge opp slike lovbrudd på en effektiv måte og få de alvorligste sakene pådømt i retten. Derfor er det satt i gang et prosjekt «dyrekrim» i Sør-Trøndelag politidistrikt og Mattilsynet region Midt. Prosjektet har fått mange til å tro at vi har fått et eget «dyrepoliti» i Norge. Det er en misforståelse vi ønsker å rydde opp i.

Hvorfor prosjekt dyrekrim?

I Norge har vi ikke et eget politi for dyr. Politiet i Sør-Trøndelag har opprettet en egen dyrekrimgruppe. De skal sikre etterforskning og ta ut tiltale når det begås straffbare handlinger mot dyr. Men de skal ikke kjøre rundt med blålys for å leite etter dyr som ikke har det godt.  

Mattilsynet fører tilsyn med dyrevelferd og oppfølging av dyrehold – ca. 10 000 dyrehold hvert år. De fleste tilsyn gjennomføres av erfarne veterinærer. Ved å veilede og gi pålegg om utbedring for mindre alvorlige forhold, forebygger Mattilsynets inspektører årlig mye dyrelidelse.

Pilotprosjekt dyrekrim skal utvikle en metode for samarbeid mellom politiet og Mattilsynet for å få en god etterforskning og oppfølging av straffbare handlinger mot dyr. Målet er at dette skal være forebyggende. Mattilsynet skal fremdeles føre tilsyn med dyrehold, og politiet skal fremdeles etterforske og påtale straffbare handlinger.

Meld fra til Mattilsynet!

Etter dyrevelferdsloven har alle og enhver plikt til å melde fra når man har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt. Det er viktig at både privatpersoner, organisasjoner og de som jobber profesjonelt med dyr, melder Mattilsynet når dyr ikke har det godt.

Mattilsynet drar dit hvor det er størst grunn for å undersøke. For å vite hvor dette er trenger Mattilsynet tips fra publikum. Dersom noen mishandler hunden sin, eller ikke gir dyrene sine mat, kan det være naboer og andre som oppdager dette først. Og da er det viktig at de melder fra til Mattilsynet. Dette kan enkelt gjøres på Mattilsynets hjemmesider med knappen «varsle oss».

Det er helheten i alles kunnskap om dyrehold som danner grunnlaget for risikobasert tilsyn. Det er på denne måten Mattilsynets ressurser og kompetanse kan benyttes best for å ivareta god dyrevelferd – og forebygge vanskjøtsel, mishandling og vold mot dyr.

Ingen sammenslåing av etater

Ved opprettelsen av prosjekt dyrekrim har Mattilsynet region Midt opprettet et krim-team med dedikerte medarbeidere som skal følge opp saker som anmeldes. Krim-teamets medlemmer vil være bindeledd og pådriver for samarbeid med politiet i den enkelte sak.

Politiet i Sør-Trøndelag har fått en dyrekrimgruppe som skal etterforske saker som anmeldes for brudd på dyrevelferdsloven. Ved å samle alle saker på en gruppe personer bygger man kompetanse og får en bedre og grundigere behandling av saken.

Mattilsynet og politiet har to forskjellige roller i arbeidet med god dyrevelferd. Dyrevelferdsloven skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Mattilsynets oppgave er å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak for å sikre god dyrevelferd. Ved å bruke informasjon, pålegg og økonomiske virkemidler som f.eks. overtredelsesgebyr og tvangsmulkt, kan man forebygge at dyr utsettes for vanskjøtsel eller mishandling.  Politiets rolle er å etterforske og tiltale straffbare brudd på dyrevelferdsloven. Ved at straffbare brudd på dyrevelferdsloven etterforskes og føres for retten, vil det virke preventivt og bidrar til en bedring av dyrevelferden.

Prosjekt dyrekrim – ikke «dyrepoliti», men samarbeid!

Ved å utvikle en metode for samarbeid kan etatene utnytte hverandres kompetanse, rolle og mandat til det beste for dyrene. Systematisk kunnskapsutveksling, kompetansebygging og rutine for samarbeid i enkeltsaker, er avgjørende suksessfaktorer for å lykkes med å forebygge mishandling, vanskjøtsel og vold mot dyr.

Med et systematisk og godt samarbeid kan man oppnå en vesentlig bedring av dyrevelferd!