Legemiddelfabrikk framfor motorveg

Hilde J. Hoven (Sp) mener staten bør bygge legemiddelfabrikk på Lillehammer.

Hilde J. Hoven (Sp) mener staten bør bygge legemiddelfabrikk på Lillehammer. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev
I 2018 var det rekordstor medisinmangel i Norge. Vi gikk tomme for hele 684 registrerte medisiner. For ti år siden, i 2008, manglet man til sammenlikning «bare» 34. Men rekorden fra 2018 passeres snart i år, for hittil er det registrert 655 mangler, og det er ikke gått mer enn fem måneder ut i året.

Årsakene til økningen er flere, blant annet er det lang reisevei fra virkestoff til ferdig produkt er ferdig framstilt, pakket og levert. Mye kan skje – og skjer – på veien. En annen årsak er at medisinpatenter er mest lønnsomme de første 20 årene, da de er beskyttet av patent. Deretter kan de kopieres, og da faller interessen hos «oppfinner» for å sikre leveranse.

Ingen har ansvar for leveranser. Pengene styrer, ikke behovet for medisin. Leveransene er usikre og legemiddelindustrien er preget av hemmelighold.

Vi kan ikke la det være opp til pengespekulanter og mafia i Asia om norske pasienter skal få medisin de trenger eller ikke. Legemiddelindustrien er kommet ut av kontroll på verdensbasis og situasjonen eskalerer for hver dag som går.

Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket tar til orde for å se til USA, der store sykehus har startet egne legemiddelfirma. For europeiske sykehus kan også starte egne firma og slik sikre produksjon av de livsviktige medisinene vi trenger og absolutt ikke må slippe opp for.

Jeg mener vi ikke bare burde, men MÅ ta dette på alvor og etablere slik legemiddelproduksjon i Norge. Jeg kan ikke se grunner til at en slik legemiddelproduksjon ikke skal legges til Lillehammer. Og kobles til sykehuset her.

Når man har spurt eldre mennesker om hva som har vært det viktigste i livet, svarer de desidert fleste at det er «å ha ei god helse».

Etter det jeg kan finne, er det ingen som har svart «motorveg med 110 km/t».

Likevel har en gjeng kunnskapsløse og lite framtidsretta FrP-politikere, funnet ut at regjeringens bidrag til å løfte Lillehammerregionen inn i framtida, er å la Nye Veier AS erstatte dagens, langt over gjennomsnittlig gode, bomfrie E6 fra Moelv til Øyer med en tungt bompengefinansiert firefelts motorveg med 110 km/t som vil koste om lag 16,7 mrd.! Dette til tross for at Oppland var på 3. plass av 19 fylker når det gjaldt standard på europaveger i 2014.

Den helt unødvendige bompengeregninga vil etter hvert, når trafikken svikter, veltes over på innbyggere, pendlere og lokalt næringsliv (slik vi nå ser i Fron) og rane oss for 2 mill. hver dag i 15 år!

Dette kan vi ikke finne oss i. Vi bør rett og slett kreve av regjeringa at vi får ei etablering av legemiddelproduksjon i Lillehammer i bytte mot den tragiske motorvegen.

Norge har de økonomiske musklene til å ta et slikt ansvar. Jeg vil oppfordre lokalpolitikere og andre i Lillehammer til å prioritere det som faktisk betyr mest for folk, og heretter rette den innsatsen som i dag er retta mot å få motorveg og nytt OL til Lillehammer, mot å få legemiddelproduksjon hit.

Jeg vet ikke hvor mye det koster å bygge fabrikk, stable på beina et fagmiljø og komme i gang med medisinproduksjon, men jeg vil tro vi vil komme et stykke med de 5,5 mrd. staten skal betale for motorvegen og de mrd. et eventuelt OL koster. Uansett er sikker medisinforsyning noe som må prioriteres. Og vi har hele verden som marked og produksjonen vil kunne bli lønnsom ikke bare menneskelig, men også økonomisk. 

Og grustaket i Hovemoen vil bli ei god plassering av en av verdens viktigste virksomheter! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags