#metoo har vist at mange voksne har mye å lære om seksualitet. La oss gi de som vokser opp bedre seksualitetsundervisning.

Seksualitetsundervisningen må omfatte mer enn forplantningslære. Sex handler også om hvordan vi omgås hverandre. Barn og unge trenger å lære om beskyttelse, om nytelse, å oppdage sin egen identitet, og som #metoo har vist oss: grensesetting.

Seksuell trakassering er blitt varslet om i flere av de politiske ungdomspartiene. Det er grunn til å tro at problemet også eksisterer i andre arenaer hvor barn og ungdom møtes. Forstår barn og ungdom konsekvensene av det de gjør mot hverandre? Vet de hva de skal gjøre om de blir utsatt for seksuell trakassering?

I vinter har vi fulgt håndballspilleren Nora Mørks modige kamp for å stille til ansvar de som har spredt bilder som ble stjålet fra mobiltelefonen hennes. Hun er ikke alene om å oppleve dette. I 2017 ble tre menn fra Ringsaker dømt i Hedmarken tingrett for å ha spredt bilder av et par som hadde sex. Domstolene ser ikke på slike handlinger som «humor». Deling av bilder får store konsekvenser, både for de som deler, og for de som sprer bildene. Barn og unge må lære hvor grensene går – og dette kan god seksualitetsundervisning bidra til.

God seksualitetsundervisning fordrer kvalifiserte lærere. Det er ikke nok at dagens læreplaner fastslår at elever skal ha seksualitetsundervisning da det ikke finnes nasjonale retningslinjer for hvordan den skal organiseres. Undersøkelser viser at temaet i liten grad prioriteres av lærere, skoleledere eller skoleeiere. I en travel skolehverdag med knappe ressurser, er seksualitetsundervisningen et tverrfaglig tema som blir skadelidende. Skoleledelsen har det øverste pedagogiske ansvaret, men i realiteten blir planleggingen overlatt til den enkelte lærer.

Heldigvis finnes flere undervisningsopplegg tilgjengelig for alle skoletrinn. Likestillingssenteret kjenner best til undervisningsmateriell utarbeidet av Sex og politikk: Uke 6. Det koster ingenting, og brukes av en tredel av grunnskolene i Norge. Vi oppfordrer flere skoler i Oppland til å ta undervisningsmaterialet i bruk.

For å gjenkjenne en situasjon som kan utvikle seg negativt trengs det øvelse og bevisstgjøring. Forstår du konsekvensene av seksuell trakassering er sjansen stor for at du griper inn og hindrer en mulig situasjon. Vi trenger handlingskompetanse, barn som voksne.

Likestillingssenteret oppfordrer skoleledere i Oppland til å ta seksuell trakassering på alvor, og gi barn og ungdom den seksualitetsundervisningen de fortjener!