Fusjon er endring, og det er alltid utfordrende

FRAMTID: Det beste for Mjøsen er å bli større og at vi sammen med Glommen kan bli mer konkurransedyktige og rustet for fremtiden, skriver Siv S. Høye.

FRAMTID: Det beste for Mjøsen er å bli større og at vi sammen med Glommen kan bli mer konkurransedyktige og rustet for fremtiden, skriver Siv S. Høye.

Av
DEL

DEBATT

Det har den siste tiden vært flere leserinnlegg i GD med synspunkter på fusjonsprosessen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog SA. Jeg har sittet i fusjonsutvalget og er med i styret i Mjøsen Skog, som enstemmig har stemt ja til fusjon.

Synspunkter, innspill og kommentarer fra andelseiere og ansatte i Mjøsen Skog har vært viktig å ha med i forhandlingene. Min skogerfaring er liten, selv om jeg eier mine 1000 mål skog i Ringebu. Jeg er medeier i Mjøsen Skog og ble valgt inn i styret som en med annen kompetanse og bakgrunn. Jeg er økonom og har jobbet mange år i oljeindustrien.

Det er mange gode momenter som har kommet inn takket være engasjerte skogeiere, tillitsfolk, ansatte og selvfølgelig Erik A. Dahl og Hans Rindal, som begge har mange års erfaring fra bransjen. Innspillene har blitt lest, diskutert, implementert og ivaretatt etter beste evne. Etter min mening har innspillene vi har mottatt, hatt intensjon om å styrke forhandlingene og fusjonen. Det har resultert i et vel gjennomarbeidet fusjonsdokument. Tusen takk. Vi har laget en kortutgave av fusjonsplanen, samt en kortfattet plan om veien videre om det ikke blir fusjon. Jeg håper mange leser dette. Det finnes på Mjøsen Skog sine hjemmesider.

Jeg har arbeidet på vegne av Mjøsen Skog, som er et meget solid, veldrevet selskap med mye fagkompetanse og gode resultater. Organisasjonen har vært helt avgjørende for sluttresultatet som nå foreligger. Prosessen har tatt lengre tid enn vi regnet med i utgangspunktet, noe jeg beklager overfor de ansatte, men som jeg også mener har vært nødvendig for å få med alle innspill vi har fått i prosessen. Nå er siste utgave av avtalen på plass, og jeg mener det er et godt dokument.

På årsmøtet for tre år siden så våre eiere behovet for endring og langsiktig tenkning. Det er utgangspunktet for prosessen vi er inne i. Det store spørsmålet nå er om vi klarer oss best alene, eller om det er best for Mjøsen å fusjonere med Glommen Skog SA. Jeg mener vi nå må se det store bildet og tenke langsiktig. Endringer kommer vi ikke unna. Konkurransen øker. Industrien blir mer krevende. Skogeierne krever tillit og forutsigbarhet, og jeg mener også vi må ta vare på arbeidsplasser i Innlandet og Gudbrandsdalen. Jeg tror sjansen for å få det til er best med fusjon. Det beste for Mjøsen er å bli større og at vi sammen med Glommen kan bli mer konkurransedyktige og rustet for fremtiden. Jeg tror at fusjonen vil bidra til at mine barn kan hogge skogen og få fortjeneste.

Noen har kritisert at vi har fremstilt fusjonen for ensartet og positiv. Det er godt mulig, og dette er det lett å kritisere i alle endringsprosesser. De ansatte i Mjøsen har hatt allmøter der det har blitt informert og diskutert. Det samme har vi hatt med tillitsvalgte og eiere. Vi har prøvd å informere, lytte og imøtekomme. Jeg ser i etterkant at vi helt sikkert kunne kommunisert bedre begge sider av saken.

Fusjon er ikke enkelt. Det er aldri to streker under ett svar i fusjon. Ofte er det enklere å overta et selskap. Dette er to godt drevne selskaper som skal bli ett. Jeg jobber selv med organisasjonsutvikling og lederutvikling. Jeg vet at det kreves mye for å skape en ny ønsket kultur som skal ivareta både de ansatte, tillitsvalgte og meg som skogeier. Jeg vet også at det går an. Jeg har blitt kjent med både Glommen-kulturen og Mjøsen-kulturen, jeg har pratet med mange tillitsvalgte og ansatte, og er imponert. Derfor har jeg trua på fusjon og at vi skal få til dette sammen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags