Fusjon med Glommen er rett for Mjøsen

FUSJON: Jeg er overbevist om at våre andelseiere vil være best tjent med at fusjonsprosessen faller på plass, skriver styreleder i Mjøsen skog, Terje Uggen.

FUSJON: Jeg er overbevist om at våre andelseiere vil være best tjent med at fusjonsprosessen faller på plass, skriver styreleder i Mjøsen skog, Terje Uggen.

Av
DEL

DEBATT

Mjøsen Skog har ingen kommersiell egenverdi som bedrift. Vi er ene og alene til som verktøy for våre andelseiere. Vi er til for skogeierne for å sikre avsetning på tømmer i gode og dårlige tider – til best mulige priser, med best mulig faglig støtte og service og for å sikre skogeiernes verdier og grunneierrettigheter på kort og lang sikt.

Det er nylig avholdt årsmøte i Mjøsen Skog. I årsmøtedebatten kom det fram mange gode og nyanserte betraktninger knyttet til det forestående veivalget: Fusjon eller ikke fusjon med Glommen Skog. Fusjonsplanen har vært ute på to høringer i medlemsorganisasjonen, og vi har mottatt gode innspill. Forhandlingsutvalget har nå tiden fram til styrebehandling 14. mai med å innarbeide så langt som mulig de innspillene vi har mottatt. Resultatet av dette vil bli den beste fusjonsplanen vi kan komme til enighet om mellom de to partene. Planen vil bli distribuert til alle andelseierne og skal debatteres og behandles formelt i de lokale valgkretsene før saken sluttbehandles på ekstraordinært årsmøte i Mjøsen Skog den 18. juni.

Fusjonsprosessen har direkte bakgrunn i et opprop fra Biri Skogeierlag til Mjøsen Skogs årsmøtet i 2015: «Norske skogeiere står overfor store muligheter som kan gi skog- og trenæringen en nøkkelrolle i samfunnsøkonomien, skape økt etterspørsel etter skogråstoff og etablere ny industri. Realiseringen av dette potensialet er neppe mulig uten at skogeierandelslagene samler sine ressurser til felles løft». Dette ble starten på en prosess hvor alternative strukturelle løsninger og samarbeidsvarianter ble vurdert. I første omgang innledet vi et nærmere samarbeid med Glommen Skog. I juni i fjor kom vi fram til at det var begrenset hva mer vi hadde å hente ut av samarbeidet uten å bryte konkurranselovgivningen. Vi kunne ikke legge markedsarbeidet og tømmeromsetningen inn i samarbeidet uten å gå skrittet fullt ut gjennom fusjon. Sonderinger startet tidlig på sommeren og fusjonsforhandlinger har pågått siden september.

Vi er ikke tvunget til å ta strukturelle grep nå. Mjøsen Skog går godt, vi har godt omdømme, det er gode tider og vi holder enn så lenge skansene selv om de siste årenes volumvekst har stoppet opp for vår del, mens AT Skog, Viken, Glommen, SB Skog og Nortømmer alle hadde økning på mellom 5 og 13 prosent. Strukturendringer både på kjøper- og selgerside i vår bransje, den sterkt tiltakende og aggressive konkurransesituasjonen og stadig mer omfattende og kostbare prosesser for videreutvikling av IT-løsninger, administrative og kommersielle systemer og stadig behov for styrking av egen kompetanse, aktualiserer sterkt å ta grep nå.

Jeg er overbevist om at våre andelseiere vil være best tjent med at fusjonsprosessen faller på plass. Selv om det går godt nå, vet vi ikke om statusen er like sterk om tre år, fem år, om 10 år. Konjunkturene vil endre seg, det kan vi være sikre på, og konkurransen vil bare bli tøffere. Vi må ta grep nå og ruste oss for å stå oss godt i den konkurransen, for å være nok robuste til å ta nødvendige utviklingsløft på operative og tekniske løsninger, på IT- verktøy og systemer, for å forbli en solid og forutsigbar leverandør for industrien og bidra til utvikling av nasjonal etterspørsel etter virke gjennom innovasjon, videreutvikling og nyetablering på industrisiden.

Jeg oppfordrer våre andelseiere til å resonnere rundt det å tro eller ikke tro på at størrelse og robust løfteevne har betydning for vår framtidsposisjon og utviklingsmuligheter til beste for oss selv og våre etterkommere. Dette blir ikke en avstemning for å enten ta et strukturelt grep eller å beholde Mjøsen Skog slik vi kjenner det i dag. Det er vanskelig å se for seg at Mjøsen Skog vil kunne hevde seg godt i konkurransen framover uten at vi uansett må gjøre betydelige endringer. Etter min vurdering er det vesentlig større forutsetninger for å lykkes godt gjennom den robustheten vi får sammen med Glommen.

Terje Uggen

Styreleder Mjøsen Skog

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags