Fusjonsdebatt for større innsikt?

MENINGER: Vi håper på et debattklima med lav terskel for å si sin mening, der ulike syn blir respektert, lyttet til, og tatt i beste hensikt, skriver Erik Dahl (øverst) og Hans Rindal. De mener styreledere i fire allmenninger på Hedmarken tegner et bilde som ikke er sannferdig.

MENINGER: Vi håper på et debattklima med lav terskel for å si sin mening, der ulike syn blir respektert, lyttet til, og tatt i beste hensikt, skriver Erik Dahl (øverst) og Hans Rindal. De mener styreledere i fire allmenninger på Hedmarken tegner et bilde som ikke er sannferdig.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT
Fire styreledere i allmenninger på Hedmarken retter i et innlegg publisert i GD hard og personlig kritikk mot oss i forbindelse med den pågående fusjonsprosessen for skogeierandelslagene Mjøsen og Glommen. Det bildet som tegnes av vårt engasjement i saken, er verken balansert eller sannferdig.

Vi har engasjert oss i de to høringsrundene organisasjonen har lagt opp til, der hensikten har vært å få fram synspunkter fra eierne til bruk i prosessen. Vi er medlemmer i Mjøsen Skog SA og har bidratt med å sende fakta og vurderinger til styret i Mjøsen. Målsettingen er å få et best mulig beslutningsgrunnlag. Dette vil foreligge i endelig versjon i løpet av de nærmeste dagene.

Noen redaksjoner har tatt kontakt med utgangspunkt i vårt siste innspill og fått kommentarer til det. Kommentarene har inngått i tre artikler i avisene. Vi ser på både innspillene i høringsrundene og kommentarene som en naturlig og nødvendig del av beslutningsprosessen i et andelslag.

Våre kritikere plasserer et stort og spesielt ansvar for risiko hos oss og andre som tillater seg å stille spørsmål ved fusjonen, dersom det ikke oppnås flertall for løsningen. Fusjonen blir samtidig sett på som helt nødvendig, uten at de begrunner dette nærmere, eller sier noe om risiko knyttet til den eller andre alternativer. Dette speiler ikke situasjonen på en sann og balansert måte.

Vårt anliggende har vært at andelseierne i denne saken må veie sannsynlighet for å lykkes med ulike veivalg opp mot risikoen som følger med dem.

Fram til en beslutning om fusjon er fattet og godkjenning fra offentlige myndigheter er gitt, har styret dessuten et eget ansvar for å ha en plan B i tilfelle fusjonen ikke lar seg gjennomføre.

Dette ansvaret er uavhengig av at de har mest tro på sin plan A, fusjonen.

En av mange egenskaper vi blir tillagt, er aversjon mot endringer. En virksomhet som driver i konkurransemarkeder og i samfunn med en sterk teknologisk utvikling må kontinuerlig være i endring. Det er imidlertid avgjørende er å forstå hva som er oppdraget og verdigrunnlaget, som skal tas vare på, og hva som er strategi og forretningsmodeller, som må tilpasses nye tider. Det siste må helst ligge litt i forkant. 

Vi synes det er vanskelig å ta stilling til spørsmålet om fusjon i dag. Enda mindre mener vi å ha grunnlag for med stor sikkerhet å råde andre andelseiere til hva de skal gå inn for. Vi vil ta vårt standpunkt når det endelige beslutningsgrunnlaget foreligger.

Vi har heller ikke behov for å komme med karakteristikker av andre andelseieres syn på fusjonen, eller hva deres motiver kan være. Det er ikke den type debatt organisasjonen trenger. Derimot håper vi på et beslutningsgrunnlag i endelig versjon som belyser saken best mulig. Vi håper også på et debattklima med lav terskel for å si sin mening, der ulike syn blir respektert, lyttet til, og tatt i beste hensikt, og at mange andelseiere vil engasjere seg.

Ingen kan noen gang påberope seg å kjenne hele virkeligheten. Bare sammen, når vi alle bidrar, kan vi nærme oss et balansert og fullstendig bilde av helheten. 

LES OGSÅ: Tidligere toppledere advarer: Sammenslåing av Mjøsen Skog og Glommen Skog gir for liten gevinst og for stor risiko

LES OGSÅ: Tar Dahl og Rindal ansvaret for Plan-B ?

LES OGSÅ: Fusjonen som starter med å øke kostnadene – i ledelsen

LES OGSÅ: Uriktig om fusjonsprosess mellom Mjøsen og Glommen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags