Innspill er ikke oversett

Av
DEL

leserinnlegg

I et leserinnlegg kommer Nils H. Weihe med synspunkter og innvendinger til fusjonsprosessen og fusjonsplanen mellom Mjøsen Skog og Glommen Skog. Det er bra med engasjement for å belyse saken fra alle sider, men skal innspill bringe oss videre må grunnlaget basere seg på den endelige fusjonsplanen og ikke på tidligere versjoner gjennom forhandlingsprosessen.

Den endelige fusjonsplan ble offentliggjort 16. mai og sendt ut til alle våre andelseiere samme dag. Fusjonsplanen er også tilgjengelig for nedlasting på Mjøsen Skog sine hjemmesider. Den endelige fusjonsplanen har svar på mange av de manglene som Weihe etterlyser. Det vil også bli sendt ut en plan B som vil belyse situasjonen og plan for Mjøsen Skog dersom fusjonen ikke blir gjennomført.

Jeg vil kort kommentere noen av kommentarene til Weihe:

Fra det tidspunktet eventuelt fusjonert skogeierandelslag er operativt, vil de sittende styrer i Mjøsen Skog SA og Glommen Skog SA sammen utgjøre styret. Disse styrene ble begge valgt for ett år på årets ordinære årsmøter, basert på forarbeid og innstilling fra andelslagenes respektive valgkomiteer.

Dette styret skal etter planen sitte fram til første ordinære styremøte i 2020 og vil da i antall bli redusert til et styre på 8 eiervalgte, med 4 fra hver av Mjøsen og Glommen sidene, samt ansatterepresentanter i henhold til gjeldende regler. Forarbeidet til valget i 2020 vil bli gjort av valgkomiteen som innstiller på vanlig måte. Det er ikke lagt andre føringer på valg av styreleder enn at han/hun skal velges fra den tidligere Mjøsensiden.

Innspill fra Erik A. Dahl og Hans Rindal er ikke oversett slik Weihe hevder. Så langt det har vært mulig er deres vurderinger og kommentarer hensyntatt i den endelige fusjonsplanen. Det er et omfattende fusjonsdokument som foreligger og mye stoff å sette seg inn i når den enkelte andelseier skal gjøre seg opp en mening om fusjonsløsningen er mer eller mindre tjenlig for egen del i årene som ligger foran oss.

Mjøsen Skog vil så raskt som mulig sende ut en kortversjon som omhandler hovedpunktene i planen. Vi vil likevel oppfordre vår andelseiere til å sette seg inn fullversjonen så langt de har tid og mulighet til det.

Les også: Det ser ikke riktig ut for Mjøsen Skog

Les også: Fusjonsdebatt for større innsikt?

Les også: Tar Dahl og Rindal ansvaret for Plan-B ?

Les også: Konkurranse og samarbeid i skogsamvirket

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags