Mener ledelsen i Mjøsen at de sørger for en forankring og legitimitet som er et skogsamvirke verdig?

Fusjon: - Mener ledelsen i dagens Mjøsen at de gjennomfører en god prosess og sørger for en forankring og legitimitet som er et skogsamvirke verdig?
Foto: Torbjørn Olsen

Fusjon: - Mener ledelsen i dagens Mjøsen at de gjennomfører en god prosess og sørger for en forankring og legitimitet som er et skogsamvirke verdig? Foto: Torbjørn Olsen

Av
DEL

leserinnlegg 

Som tidligere næringspolitisk rådgiver i Mjøsen Skog er jeg fortsatt interessert i andelslagets næringspolitiske agering. Som tidligere andelseier er jeg skremt.

Noe av det jeg lærte gjennom årene i Skogbrukets Hus – og i Skogeierforbundet – var betydningen av forankring og involvering ved større næringspolitiske vegvalg. Spørsmålet om fusjonering av Mjøsen og Glommen er et slik vegvalg. Styrelederen har sendt ut hva jeg vil kalle et ilbrev til andelseierne sine, med fjorten dagers svarfrist. Jeg tillater meg noen spørsmål:

1. Det anføres i nevnte andelseierbrev at tempoet i forhandlingene ikke har gjort det mulig å arrangere lokale andelseiermøter på fusjonssaken. Hvem har pålagt dere et tempo som umuliggjør dette?

2. Det er innkalt til et høstmøte der lokallederne møter. Møtet skjer samme dag som fjortendagersfristen går ut. Noen lokallagsledere kunne sikkert tenkt seg å innkalle til lokallagsmøte på fusjonssaken selv om Mjøsen ikke har lagt opp til dette. Dato for høstmøtet regner jeg med har vært klart lenge. Hvorfor involveres lokalleddet så tett opp mot høstmøtet at slike lokale møter vanskelig lar seg gjennomføre?

3. Den enkelte andelseier inviteres ifølge ilbrevet til å stille spørsmål eller kommentere til sin lokale leder. Ingen informasjon om eventuelle premisser for fusjonsforhandlingene, hensikt, gevinstmuligheter, ulemper, kostnader, ansattes situasjon osv. er gitt. Noen av oss var sterkt involvert i prosessen som gikk for ca. 20 år siden om samme spørsmål – en svært grundig og bred prosess som endte med en avvist fusjon.

Jeg spør retorisk: Mener ledelsen i dagens Mjøsen at de gjennomfører en god prosess og sørger for en forankring og legitimitet som er et skogsamvirke verdig?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags