Mobilforbud og skolenes ansvar for elevenes digitale dannelse

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

debatt 
I 2001 tok den amerikanske forfatteren Marc Prensky i bruk begrepet «digitalt innfødte». Dette begrepet har blitt brukt til å beskrive barn og unge som vokser opp i en teknologirik verden og dermed automatisk forstår teknologien som omgir dem. I dag vet vi at dette er en myte. Elever må dannes og utdannes også i digitale verktøy. Dette tok læreplanverket Kunnskapsløftet på alvor da digitale ferdigheter ble innført som en grunnleggende ferdighet, likestilt med det å kunne lese, skrive, regne og å uttrykke seg muntlig.

I Norge er vi raske til å ta i bruk ny teknologi. I følge DESI-indeksen, som måler graden av digitalisering i Europa, ligger Norge nesten øverst på listen. Men selv om vi er raske til å ta i bruk teknologi, viser andre undersøkelser at det ikke nødvendigvis står like bra til med de digitale ferdighetene våre. En studie gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning viste at navigasjonsferdighetene blant 15-åringer er på et svært lavt nivå. Studien viste også at kun 7% av ungdommene var kritiske til kildene de fant. Med andre ord har de ikke bare utfordringer med å finne frem på internett, men også med å vurdere informasjonen de finner.

Når franske skolebarn fra 3-15 år møter til skolestart i september vil de møte et nylig innført mobilforbud. I Norge er debatten om et nasjonalt forbud svært polarisert. Mye av årsaken til dette er at forbud defineres svært forskjellig. Noen snakker om et totalforbud der mobilen ikke får være med til skolen, mens andre snakker om at læreren begrenser tilgangen i klasserommet. For mange er det derfor naturlig å tenke at alternativet til et forbud er fri tilgang til mobil og distraherende apper hele skoledagen. Etter å ha fulgt denne debatten i flere år, og har jeg til gode å se noen som mener at mobilbruk ikke bør reguleres. Men et nasjonalt forbud vil være til hinder for lærerens autotomi. For det bør være læreren som avgjør hvordan læringsmiljøet skal være i klasserommet og hvilke verktøy det er hensiktsmessig å bruke.

Flere skoler velger å innføre mobilforbud i en eller annen form. I GD 23. august kan vi lese om flere ungdomsskoler som har innført mobilforbud. Ett av argumentene for at de innfører forbud er å bedre det sosiale miljøet og elevenes konsentrasjon. For meg som lærer er disse utfordringene argumenter mot et forbud. Hvorfor skal skolen være den eneste samfunnsinstitusjonen som forbyr ett enkelt digitalt verktøy? For hva skjer når elevene våre skal ut i et samfunn uten mobilforbud, når de ikke har lært gode vaner og hensiktsmessig bruk i skolen? Skolen er en viktig arena for å fange opp problembruk, og det bør den fortsatt være. En av elevene i artikkelen i GD har et viktig poeng; “Vi er på skolen for å lære å håndtere fremtiden. Da blir det feil å ta ifra oss ett av hjelpemidlene til nettopp det”.

Det finnes studier som viser at mobilbruk kan ha negativ innvirkning på elevenes oppmerksomhet og prestasjoner. En svakhet med slike studier er at de ofte sammenligner totalforbud og fri tilgang. Premissene for studiene blir feil, siden vi allerede har regelverk og myndighet til å regulere bruken av digitale verktøy i norske skoler. Det finnes andre studier som viser at mobiltelefoner kan være en støtte i opplæringen, som for eksempel forskningsprosjektet SMILE ved Stanford University der mobiltelefoner brukes for å lære matematikk.

Istedenfor forbud, bør vi heller jobbe for at elevene lærer hensiktsmessig bruk av digitale verktøy. Når vi nå vet at digitalt innfødte er en myte, bør skolen som institusjon ta sitt samfunnsansvar ved å utdanne elevene til å bli digitalt kompetente og digitalt dannede. Nylig kom Lincoln University med en forskningsgjennomgang av konsekvenser av digitale distraksjoner i skolen. Ifølge gjennomgangen bør elevene bevisstgjøres på konsekvensene av uhensiktsmessig bruk, og lære selvregulering. Mens skolene anbefales å håndheve det regelverket de allerede har, ta i bruk aktiv læring i klasserommet, og innlemme mobilen som et læringsverktøy.

Jan Frode Lindsø

Lektor med master i IKT-støttet læring

Otta

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags