Ja takk begge deler på Mysusæter

Brøyting eller ikke: Et stridstema på Mysusæter.

Brøyting eller ikke: Et stridstema på Mysusæter.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 

Under denne overskriften har Otta Handels- og Næringsforening 21. desember et godt og opplysende innlegg om den pågående konflikten mellom skiløyper og kjørevei på Mysusæter. Foreningen konkluderer med at det er plass for både skiløpere og bilister – samtidig.

Jeg ønsker å gi min støtte til det.

I min første tid som ordfører i Sel, ble jeg den som på vegne av kommunen undertegnet på skjøtene slik at tomtekjøpere på Berget fikk hjemmel på eiendommene sine. Det var stor interesse for disse tomtene. Svært mange meldte seg, og hvem som nådde fram ble avgjort ved loddtrekning. Jeg var ikke med i politikken da reguleringsplanen ble ferdigstilt i 1988. En gjengs oppfatning var likevel at tomtene var høystandardtomter. Vei fram til hytta hele året er da en forutsetning.

Så har vi sett hvordan det har gått. Sel kommune har ikke hatt noen heldig hånd med prosessen. Noen ganger har kommunen godblunket til Per, og andre ganger til Pål. Det taler for seg selv når kommunen for noen år siden satte av penger til anleggelse av løypetrasé ved siden av veien, for så i neste omgang trekke disse tilbake og nekte brøyting. Dialogen med de involverte har enten vært fraværende, eller for dårlig.

Resultatet har blitt rettssaker mot egne innbyggere og mot hytteeiere. For noen uker siden falt siste dom i lagmannsretten. Kommunen tapte saken sin. Lagmannsretten slår fast de som hadde hytter før reguleringsplanen var rettskraftig i 1988, har veg til hytta også om vinteren. Det er nå å forvente at kommunen aksepterer den enstemmige dommen, tar tak og innleder konstruktiv dialog. 

I første omgang må rettighetshaverne få komme til orde. De har vunnet saken. Og rettighetshaverne er de som eier hytter langs Ulvangene, og de som eier setre eller annen eiendom langs Furusjøvegen til Vålåsjøen – alt før 1988.

Sammen med grunneiere, veistyre, løypelag, velforening, bedrifter og hyttefolk, kan kommunen skape grunnlag for gode alternative traseer for skiløyper. Det er god nok tid til at slike traseer kan ordnes i løpet av kommende sommer. Dersom saken ankes videre, løper tiden, mens konfliktnivået stiger.

Som Otta Handels- og Næringsforening påpeker, vil fortsatt konflikt være katastrofalt. Sammenhengen mellom aktivitet i fjellområdene og levevilkårene for Otta som handels- og regionsenter er uomtvistet.

Sel formannskap tar opp spørsmålet om kommunen skal anke saken videre i møte 4. januar 2019. Jeg håper kommunen ser alt som kan vinnes ved å la være. La det nye året anspore til dialog.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags