De ansiktsløse byråkrater, som egentlig styrer alle nivåer i dette landet ...

Av
DEL

debatt 

På nytt opplever vi byråkratiet. De ansiktsløse, uten ansvar, som egentlig styrer alle nivå i dette landet. Hele landet. Nå skal nesten alt fjell øst for Gudbrandsdalen gjøres om til nasjonalpark og store deler av fastgrunn/øyer i Lågen vernes. Ikke ett ord i forkant om normale demokratiske prosesser, bare en lukket miljøavdeling som sender ut varsel om at noen hundretusener. Ja trolig mer enn to millioner dekar fjell, utmark beiteområder, store setergrender, hundrevis med dekar fulldyrka mark i tilknytning til setrene, fylkesveier, viktige turistveier osv. osv., skal bli innlemmet i Rondane nasjonalpark.

Vi i Ringebu skal snakke for vårt eget fjell. Vi har gått foran og anbefalt både utvidelse av Rondane nasjonalpark i sin tid, opprettelse av flere store naturreservater for vann med sin biologi, for myrområder med sin biologi og øvrige naturverdier, titusener av dekar til nye naturreservat for verneverdige skogområder.

Vi i Ringebu har særskilt ivaretatt en villreinstamme som var i ferd med å bli utryddet. 69 dyr i 1970 vernet vi. Ingen forsker eller naturverner var interessert. Dette var bortkastet, disse hadde likevel ingen verdi. Vi vernet, fredet, forvaltet og bygde opp en av landets mest produktive og veksterlige villreinstammer gjennom 40 år, til en vinterstamme på mer enn 2500 dyr.

Ringebu kommune og Ringebu fjellstyre gikk i front for sterke virkemidler. Vi fikk lagt om mer enn fire mil med DNT-løyper, og flyttet DNT-hytter, som de første i landet. Vi har lagt om og kanalisert nesten all vinterferdsel ut av villreinenes leveområde, med mer enn fire mil med omlegging av skiløyper, og stopp- og parkeringsforbud på FV 27.

Vi tok initiativ til den første fylkesdelplan for Rondane og for villreinen, utarbeidet forvaltningsreglene og gjorde alle registreringer for denne planen. Samt en stor mengde andre tiltak, kontinuerlig til villreinens fordel. Ingen andre i Oppland, eller i Innlandet for den saks skyld, er i nærheten av ivaretakelse av en villreinstamme på en slik måte. Med min kjennskap, heller ingen i landet.

Hva blir vi møtt med? Total overkjøring av noen byråkrater hos Fylkesmannen i Oppland, i næringsutvikling på planlagte og godkjente areal i Regionplanen. I den planen som vi og ingen andre står bak alle fakta og biologiske registreringer omkring villreinen. Så blir vi fortalt at det er ikke slik, av en håndfull byråkrater hos fylkesmannen, som vet bedre, som endog nekter å delta i en faktadokumentasjon, fordi de alene vet bedre, som byråkrater.

Så får vi nå bare oversendt et forslag om at alt skal innlemmes i en utvidet nasjonalpark, av hensyn til villreinen. Det neste vi får vite er at store deler av Lågen, med øyer og strandlinjer, også skal vernes, kort tid etter at den enorme Regionplanen for Gudbrandsdalslågen er vedtatt og tatt i bruk. Dette etter at Ringebu kommune har samarbeidet om et mer enn 3000 dekar stort naturreservat i samme vassdrag.

Nå skal hundrevis, trolig tusenvis av dekar nye arealer i hele vassdraget gjennom Ringebu ytterligere vernes. Selvfølgelig forstår vi det, vi skal oversvømmes hvert år, et par ganger. Vi glemmer ikke at i planprogrammet sto dette klart og tydelig. Målet var at alle flomforbygginger skulle fjernes. Landskapet i dalbunnen skulle tilbakeføres til et flott våtmarksområde slik det hadde vært for noen hundre år siden. Byråkratiet er ikke i vår verden, men de styrer. Nå er dette ute hos kommunene i dalen. De fleste blir berørt. Vi veit at vi har tapt på forhånd.

Eller? Er det noen som styrer byråkratiet hos fylkesmannen? Som oppretter fornuftig dialog og åpen kommunikasjon med vanlige folk og kommunale politikere? Samt ikke minst alle de som fremdeles med basis i sin næringsutvikling lever i og av disse områder?

Nå er byråkratiets grense nådd. Vi leverer her. Vi har ivaretatt de store viktige nasjonale verdier. Vi har gjort et stort arbeid gjennom årtier for at det skal være slik. Vi blir spyttet på! Det er nok nå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags