For mye naturvern?

SKAL TEMME LÅGEN: Masseuttak i Lågen ved Fåvang og vanntunnel kan være tiltak for flomsikring.

SKAL TEMME LÅGEN: Masseuttak i Lågen ved Fåvang og vanntunnel kan være tiltak for flomsikring. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
Lågen er fredet hele strekningen fra Bådstø ved Losna og forbi Hovdfossen, i følge lederartikkel i GD, der overskriften er at vi ikke har råd til å droppe flomsikring.

Hvis denne fredningen utelukker graving i elveløpet nord for Tretten bru, så er «flomtunnel» gjenstående mulighet: Dette er vel 2 km lang tunnel med temmelig stort tverrsnitt, som kan lede mye vann utenom det naturlige utløpet fra Losna, i flomperioder.

Fire år etter den siste skadeflommen i Lågen er «Regional plan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag» endelig noenlunde ferdig, og sendes ut til høringsinstanser. Med «noenlunde» mener undertegnede at det er løse anslag i stedet for seriøse kostnadsoverslag, og at det ennå mangler finansieringsplan:

Beløpet 105 millioner kroner for «flomtunnel» ved Tretten er nok mer villedende enn veiledende.

Det har vært mange muligheter for flomsikring i Lågenvassdraget; men flere av de mest økonomiske er utelukket med vernevedtak, og mange av de i den nevnte planen ser ut til å bli for dyre:

Lågen er stor elv, særlig nedstrøms samløpet med Ottaelva, men også helt fra samløpet med Jora som er grense mellom Lesja og Dovre. Da må det tas ut temmelig mye masse fra grunne deler av elveløpet, for å senke flomvannstandene så det monner, og med det unngå oversvømmelser på betydelige arealer dyrket jord.

Sideelva Jora var/ er ikke særlig verneverdig, så den ble ikke tatt med i noen av de 4 ordinære verneplanene for vassdrag: Den ble vernet i 2005, da de ordinære verneplanene skulle suppleres med noen ekstra elver. Dette ble gjort uten at denne elvas betydning for flommene i Lågen var vurdert, så det kostet tilsynelatende lite eller ingenting å verne Jora.

Undertegnede mener at den her nevnte mangelen i saksbehandlingen var/er såpass alvorlig at vernevedtaket for Jora bør vurderes på nytt:

Særlig i Sel kommune er det relativt mye bebyggelse og relativt stort jordbruksareal, som kan få god flomsikring med utbygging av Jora, og antakelig bare med det.

I den nevnte planen er ny og noe lengre jernbanebru over Lågen ved Eide nord for Sjoa vurdert som tiltak for flomsikring av tettstedet Otta; men det blir nok for dyrt.

Før Jora ble vernet var den del av Samlet Plan for vassdrag, der bruk av Aursjøen i nabo-vassdrag som magasin var betingelse for utbygging. Det var to alternativer, med utbygging sørover til Lågen eller nordover til Aura kraftverk; men det manglet et tredje alternativ, med utbygging vestover til Eikesdalen, der Auraelva nesten er tørrlagt, og trenger noe nytt vann for å bli lakseførende igjen.

Undertegnede mener altså at vedtaket om vern av Jora bør oppheves, så den store sideelva til Lågen kan bygges ut via Aursjøen til Eikesdalen. Dels som kompensasjon for at den dalen har mistet storparten av den naturlige vannføringen. Dels for å sikre store verdier i Sel kommune mot framtidige oversvømmelser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags