Offensiv tilnærming til regional utvikling i Lillehammer og Gudbrandsdalen

INTEGRERING: I en region hvor innvandring er viktigste årsak til befolkningsvekst, må vi også lykkes langt bedre enn i dag med integreringen, skriver Haavard Ingvaldsen.

INTEGRERING: I en region hvor innvandring er viktigste årsak til befolkningsvekst, må vi også lykkes langt bedre enn i dag med integreringen, skriver Haavard Ingvaldsen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt

Hvordan Innlandet skal organiseres og utvikles, debatteres i stor skala, både i og mellom fylker, kommuner, offentlige etater, kunnskapsmiljøer og næringsliv. Debatten dreier seg som regel mer om stedsplassering av administrasjonen for ulike service- og tjenestetilbud, enn om hva en ønsker å oppnå.

I NAV er vi opptatt av å få til kommuneovergripende løsninger for NAV-kontorene. Dette gjør vi gjennom å etablere interkommunale NAV-kontor i samarbeid med de berørte kommunene.

Haavard Ingvaldsen

Direktør, 
NAV Oppland

Større og mer kompetente NAV-kontor vil være en svært viktig ressurs for å få flest mulig innbyggere i arbeid og demme opp for uønsket overgang til varige ytelser fra NAV og kommunene.

Spesielt ser vi at det er faretruende tendenser til at ungdom (spesielt unge gutter), flyktninger og folk med psykiske lidelser, sliter med å få innpass i arbeidslivet. Ungdom uten fagkompetanse er et dårlig utgangspunkt for å være attraktiv på arbeidsmarkedet.

I en region hvor innvandring er viktigste årsak til befolkningsvekst, må vi også lykkes langt bedre enn i dag med integreringen.

NAV Lillehammer-Gausdal kan vise til at mer enn 70 prosent av flyktninger som har gjennomført Introduksjonsprogrammet (opplæringsprogram for nyankomne flyktninger) kommer over i arbeid eller utdanning. Dette er blant de beste resultatene i landet.

NAV-kontoret i forpliktende samarbeid med kommuneledelse, læringssenter/voksenopplæring og arbeidsliv, gjør det mulig å få til dette. Ved å gjennomføre mye av opplæringen ute på en arbeidsplass, lærer man spesifikt om arbeidslivets krav og forventninger, og ikke minst viser erfaringene at språkferdighetene utvikler seg raskere på denne måten enn ved mer tradisjonell undervisning.

Slike resultater ønsker vi i alle regioner i Oppland. En forutsetning er at vi bryter med revirtenkningen og samarbeider om felles løsninger.

Den siste tids innspill i lokale medier om å samle Gudbrandsdalen og Lillehammer til en region for å utnytte felles ressurser og skape et godt grunnlag for bærekraftig vekst og utvikling, ønskes velkommen av NAV i Oppland. Kommunene bør kunne bli enige seg imellom om hvordan de samarbeider om viktige tjenesteområder.

NAV er i dialog med kommuneledelsen både i midt- og nord-Gudbrandsdalen for å få til en sammenslåing av NAV-kontor til større og mer kompetente fagmiljøer. Dette er nødvendig for å gi brukerne de tjenester og den service de fortjener. De ansatte i NAV har sett dette lenge. Nå trengs det politisk vilje til å få det på plass.

NAV ønsker å gi et positivt bidrag til vekst og utvikling i våre regioner. Vi bidrar med markedskunnskap, inkluderingskompetanse og ulike virkemidler for å hjelpe folk til og få eller beholde jobb. Vi skal også bidra til at arbeidslivet får dekket sitt spesifikke behov for arbeidskraft.

Samfunnet er i stadig utvikling, og endringene kommer raskere enn før. 40-60 prosent av arbeidsplassene vil i løpet av få år ha et annet jobbinnhold enn i dag, og mange av dem blir rett og slett borte.

For 15 år siden fantes ikke jobber som Virtuell assistent, Offshore vindkraft ingeniør, Apputvikler, Brukeropplevelse designer, Blogger/Vlogger og Droneoperatør.

Automatisering og robotisering kommer til å prege store deler av arbeidslivet enten vi vil eller ikke og må sees på som en mulighet mer enn en trussel.

I Oppland har mer enn 30 prosent av de helt ledige ikke fullført eller bestått videregående opplæring. I tillegg til at flere må fullføre og bestå videregående opplæring, er det svært viktig at arbeidslivet tar imot lærlinger og at man hever kompetansen til de ufaglærte ute på bedriftene.

Utdanning er en god investering. Våre analyser viser at sysselsettingsgraden er 90 % for de som har høyere utdanning, mens den er 64 prosent for de som bare har grunnskole. Forskjellen blir neppe mindre i årene som kommer. Kommune- og forvaltningsgrenser må ikke bli til hinder for å løse disse viktige utfordringene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags