"Trygghet handler om mer enn brann"

Lesja og Dovre vil drøfte beredskapssamarbeid med resten av norddølene.

Lesja og Dovre vil drøfte beredskapssamarbeid med resten av norddølene.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg GD har i et par oppslag de siste dagene skapt et inntrykk av at det er vanskelig å få til samarbeid om branntjenestene i norddalen. For å nyansere bildet overfor våre innbyggere finner undertegnede det riktig å gi et tilsvar til dette.

Først løfter vi blikket og blir enige om at trygghet for våre innbyggere er mer enn et «brannanliggende». Vi må tenke beredskap i et helhetsperspektiv og da finner vi faktisk mange områder vi samarbeider godt på allerede. Her er noen eksempler:

– samarbeidsavtaler som sikrer tilgang til ressurser ved større hendelser

– samarbeidsavtaler vedrørende bruk av kommunale helsetjenester ved større ulykker

– samarbeidsavtale for å håndtere hendelser med farlig gods

– samarbeidsavtale om tilsyn ifb byggesak

– samarbeid om grunnopplæring av brannmannskaper, inkludert praksisuke

– samarbeid om øvingsanlegg for å trene røykdykking

– samarbeid om utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyser

– samarbeid om overordnet beredskapsplanverk

– samarbeid om branntilsyn av enkelte objekter

– samarbeid om feiing ved sykefravær

– samarbeid med Norsk Radio Relæ Liga for å bygge ut en robust infrastruktur for talesamband og winlink mail i Hedmark og Oppland. Et prosjekt som er unikt i europeisk målestokk!

– nylig gjennomført et første regionalt beredskapsråd med mål om å finne løsninger rundt felles utfordringer

– noen av oss tok for noen år siden ubehaget med å slå sammen tre 110 sentraler til en, for å styrke tjenesten og holde nede kostnaden

Lesja og Dovre kommuner har kanskje Norges første interkommunale krisestab og har allerede samlet alle beredskapstjenester i ett ansvarsområde.

Samarbeid betyr enkelt å samarbeide om felles mål. Et viktig utgangspunkt er da at målet er omforent for alle involverte parter. Sammenslåing av branntjenesten for sammenslåingen sin del, med Sel kommune som vertskommune, er ikke ett av disse!

Det vil komme en forskrift som vil gi noen føringer for fremtidig branntjeneste, men den er ikke vedtatt ennå og det er ingen grunn til å forhaste seg. Vi har bunnsolid grunnberedskap i norddalen og ryggraden er alle våre sjåfører, gardbrukere, industriarbeidere, mv., som bruker verdifull fritid for å fylle en profesjonell rolle i beredskapskjeden. Disse skal vi ta godt vare på og omsette hver krone i tilrettelegging for at de får utført jobben best mulig. Vi må sørge for at pengene omsettes ute hos sluttbruker – ikke til topptungt byråkrati og administrasjon.

Det finnes alternative og mer spennende løsninger på fremtidige utfordringer enn tradisjonell sammenslåing.

Vi vil ta initiativ og invitere administrativ og politisk ledelse i Sel, Vågå, Lom og Skjåk til Lesja Dovre Beredskapssenter for en presentasjon og uforpliktende drøfting.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags