Politiske prioriteringer på Lillehammer

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Leserinnlegg
Så vel nåværende som kommende kommunestyre på Lillehammer må leve med at det ikke finnes/vil finnes midler til alle gode formål.

Dagens kommunestyre fastla et budsjett som har gitt negative følger, spesielt for brukere av tjenester og ansatte i førstelinjetjeneste innen helse og omsorg som må arbeide innenfor budsjett. Dette er historie og historie kan ikke endres, både brukere og ansatte må leve med følgene neste to år.

For at vi som velgere av neste kommunestyre skal kunne foreta rasjonelle og begrunnede valg må Lillehammers politiske partier i løpet av de kommende to år gi oss konkrete, troverdige forklaringer på hvorledes de vil balansere tilgjengelige midler mellom kommunale ansvarsområder i kommende fireårsperiode.

Det er nødvendig for våre valg i 2019, men også for at vi som velgere skal kunne se hvorledes valgløfter blir innfridd.

Til slutt – fra prinsipielle til praktiske forhold: Som Kongsrud påpeker så vil behovet for kvalifisert arbeidskraft innen helse og omsorg øke, men konkret, for Lillehammer i dag så gikk det kanskje an å snakke med noen av de menneskene i kommunal førstelinjetjeneste som ble berørt av at ca. 40 stillinger ble fjernet innen helse og omsorg? Disse menneskene sitter helt sikkert inne med nødvendig kunnskap på feltet.

Hvis noen blant disse sa seg villige til å gå tilbake til sitt tidligere arbeidsområde kunne det bidra til å løse akutte bemanningsproblemer innen helse og omsorg, og med forsvarlige arbeidsforhold bør det også bli lettere å rekruttere nye medarbeidere på området – et behov vi vet vil oppstå.

Forhåpentligvis er dette momenter som er med i diskusjonen mellom tillitsvalgte og administrasjon i Lillehammer kommune, og hvis partene der blir enige om at dette kan være en vei å gå bør politisk ledelse i kommunen gi administrasjonen anledning til å avvike fra vedtatt budsjett i denne saken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags