Vi trenger ikke bemanningsbransjen

Bemanning: Økt grunnbemanning reduserer behovet for innleie av arbeidskraft, det skaper lojale medarbeidere og bedre kvalitet for brukerne, mener Fagforbundet.Illustrasjonsfoto: Scanpix

Bemanning: Økt grunnbemanning reduserer behovet for innleie av arbeidskraft, det skaper lojale medarbeidere og bedre kvalitet for brukerne, mener Fagforbundet.Illustrasjonsfoto: Scanpix

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

leserinnlegg 

Onsdag 29. november slo Aftenposten stort opp at 200 Norske kommuner har betalt nesten en milliard kroner til et av landets største helsevikarbyråer. Millioner av disse pengene gikk videre til lavskattland og skatteparadis. Fagforbundet mener useriøse bemanningsbyråer må ut av kommunene.

Selskapet avisa omtaler heter Orange Helse, og har bygd seg opp over en tiårsperiode som stor leverandør av vikarer til helse- og omsorgssektoren og andre tjenester i Norge. I tillegg til de 201 kommunene som har kjøpt tjenester av Orange Helse, har også seks helseforetak stått på kundelista. Fagforbundet og andre fagforbund har i mange år advart mot å bruke selskapet fordi vi mener at de ansatte har for lav lønn og at arbeidsforholdene er for dårlige. Orange Helse henter i all hovedsak arbeidstakere fra Øst-Europa, spesielt Litauen.

Med avsløringen om en komplisert og spekulativ selskapsstruktur og selskapets tilknytning til skatteparadis, er det enda mindre grunn for at kommunen skal kjøpe tjenester av Orange Helse. Orange Helse er kastet ut av Bergen, Oslo og flere andre kommuner, også i Oppland.

Fagforbundet forventer at kommuner og helseforetak som kjøper tjenester av vikarbyråer som Orange helse, kontrollerer om vikarene har den kompetansen og den autorisasjonen som er nødvendig for å opprettholde den kvaliteten innbyggerne har krav på. Dette har vist seg å ikke være tilfelle da vi har flere tilfeller der kommuner har fått tildelt sykepleiere uten rett kompetanse og autorisasjon, samt for dårlig språkkunnskaper. Språkkunnskaper er en forutsetning for å yte god helsehjelp.

Det er ikke tilstrekkelig å ha en autorisasjon fra eget hjemland som ikke tilfredsstiller norske forhold, da arbeidsoppgavene i de ulike land er svært forskjellig. Fagforbundet må forvente at brukerne av tjenester får gode kompetente helsearbeidere som kjenner fagområde tilstrekkelig og gir profesjonell helsehjelp som igjen gir trygghet for innbyggerne.

Medlemsbladet til Fagforbundet, Fagbladet, har intervjuet sykepleiere som har arbeidet for Orange Helse. De forteller samme historie som den vi kan lese i Aftenposten. Timelønna kunne komme helt ned i 88 kroner timen fordi arbeidsgiveren trakk dem for losji, språkundervisning og reiseutgifter. Språkundervisningen gis fra Orange Helse sin egen språkskole, og en av de intervjuede bodde i et hus som selskapet også eide.

De ansatte forteller om en arbeidsgiver som ga dem gjeld, stress og engstelser. Når vi leser historiene, blir vi triste og oppgitte over at dette skjer i vårt land og i forbindelse med avtaler som er inngått av det offentlige, nemlig kommunen og helseforetakene.

Fagforbundet mener at kommunene er best tjent med å bruke midlene på egne ansatte. Kommunene bør opprette vikarpool hvor de har god kontroll på bruken av arbeidstakerne, og på hvilken kompetanse de innehar. Ingen som kommer som arbeidstaker til Norge skal behandles på denne måten. Kommunen må ta sitt ansvar som en seriøs arbeidsgiver. Det er det beste for innbyggere og ansatte.

Fagforbundet mener løsningen er å øke grunnbemanning som da reduserer behovet for innleie og skaper lojale medarbeidere og bedre kvalitet for brukerne

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags