Løyper eller vei på Mysuseter? Vi sier som Ole Brumm; «Ja takk, begge deler.»

BEGGE DELER: Vei eller løyper? Otta Handels- og Næringsforening (OHNF) sier ja takk til begge deler, skriver Anita Koot.

BEGGE DELER: Vei eller løyper? Otta Handels- og Næringsforening (OHNF) sier ja takk til begge deler, skriver Anita Koot. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev
Styret i Otta Handels- og Næringsforening (OHNF) har i lengre tid fulgt med på diskusjonen i avisene og sosiale media. Dessverre preges den av ytterpunkter og er lite løsningsorientert. Vi forstår at det er like mange meninger som det er personer når det kommer til denne saken, men ingen er tjent med situasjonen slik den er nå. Det er viktig både for Sel kommune, Otta Handels- og Næringsforening, Mysusæter-Raphamn Løypelag, Otta Idrettslag, lokalbefolkningen, tilreisende turister og ikke minst hytteeierne.

Vi som driver næringsvirksomhet i Sel kommune er helt avhengig av både utvikling i hyttemarkedet OG at vi har et godt løypenett. Dette trenger ikke å være en konflikt, men for årets vinter er det for sent å lage nye traseer. Det må forberedes på sommeren. Her mener vi det er mange spennende løsninger, som vil gi både gode skiopplevelser og mulighet for å kjøre fram til hytta.

Ja til løyper: Det viktigste akkurat nå er å ta hensyn til reiselivsnæringen på fjellet som får kansellert bestilte rom og person-/varetransport, lokalbefolkningen som bruker tidlig kjørte løyper, og hytteeierne som bor langveisfra som i større og større grad har begynt å bruke hyttene sine i juleferien. I jula i fjor var det ca. 300 hytter i bruk i Mysuseter-området. Det er katastrofalt om vi får nedgang i disse tallene.

Ja til brøyting: Brøyting vil bety økt bruk av hyttene, muligheter for å bygge ut nye hyttefelt og få liv i «utdødde» hytter. Økt aktivitet i hyttemarkedet medfører økt bruk av lokale håndverkere og økt detaljvarehandel. Det medfører også at flere av de ledige tomtene som står klar til å bygges på faktisk blir bebygd. Det fører til høyere inntekter til kommunen i form av kommunale avgifter. Til sammenligning har Øyer kommune utnyttet hytteutbyggingen maksimalt på alle felt. Bare Kiwi i Øyer omsetter for 110 mill. i året, og hovedgrunnen er hyttefolket som stopper på tur til hyttene sine. Vi sier ikke at vi ønsker Hafjell-tilstander på Mysuseter, men det er rom for nytenking og videreutvikling i vårt fantastiske fjellområde.

Merkevarebygging: Et annet moment er måten kommunen og lokalsamfunnet framstår for det eksterne hyttefolket og unge utflytta døler som kanskje tenker å flytte tilbake. Både kommunen og næringslivet har et ansvar for å gjøre lokalområdet vårt til et fristende sted både å besøke og flytte tilbake til. Vi tror fjellet er en stor grunn til at mange velger å komme tilbake. Slik det er nå, virker kommunen passive og helt tilbaketrukne i forhold til saken utad. Vi har fått beskjed om at det skal være et formannskapsmøte 4. januar som skal behandle denne saken for årets sesong, men tiden er overmoden for å finne nye framtidsrettede løsninger. Dersom en kun leser kommentarfelt på Facebook, kan man få inntrykk av at det nærmest er krig i lokalsamfunnet. Det er uheldig om Otta og Mysusæter skal la dette ryktet få grobunn og sette seg.

Ja til samarbeid: Vi i Otta Handels- og Næringsforening ønsker å være med på videreutvikling av et helårlig tilbud i fjellet, både på Mysuseter, Høvringen og ellers i vår region. Det vil innebære vei, tur- og sykkelstier, skiløyper, fibernett, tilrettelegging av tjenester osv. Vi ser mange gode eksempler på vellykket utbygging andre steder. Vi utfordrer alle andre med påvirkningsmulighet til å være med på et positivt og fruktbart samarbeid. Vi har stor tro på dette og ser fram til et konstruktivt utviklingsarbeid framover!
 

God vintersesong!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags