Brukstillatelsen ikke trukket tilbake for Heimta

BEROLIGER: Ole Petter Østerbø er regionsjef i Heimta, selskapet som etter planen skal drive mottaket på Sølvskottberget. Han avviser at kommunen har trukket tilbake brukstillatelsen for Sølvskottberget.

BEROLIGER: Ole Petter Østerbø er regionsjef i Heimta, selskapet som etter planen skal drive mottaket på Sølvskottberget. Han avviser at kommunen har trukket tilbake brukstillatelsen for Sølvskottberget. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserinnlegg
GD har i to artikler de siste dagene fremmet påstander rundt brukstillatelsen for Sølvskottberget. Vi ønsker å gi en beskrivelse av prosessen rundt brukstillatelsen som vi mener har gått riktig for seg.

Les også: Sølvskottberget – tillatelse til endring av bruk

Heimta begynte tidlig i april å lete etter et egnet sted for å kunne gi et tilbud i UDIs anbudskonkurranse. Et av stedene vi vurderte som egnet var Sølvskottberget og vi var i kontakt med eier av stedet. I midten av april fikk vi oversendt dokumentasjon på brukstillatelse (datert 02.05.16) og siste branninspeksjon (datert 03.11.15), som bidro til at vi valgte å legge tjenesten til Sølvskottberget. Brukstillatelsen som ble fremlagt for oss forutsetter at noen vilkår er oppfylt, men er ellers hverken betinget, midlertidig eller gjenstand for andre tidsbegrensninger. Vilkårene i brukstillatelsen er formulert slik at tiltakshaver alene er ansvarlig for at kravene er oppfylt, uten at det foreligger noen nærmere dokumentasjonsplikt overfor Øyer kommune for de enkelte punktene. Brukstillatelsen fra 2016 skriver seg fra den gang det sist var mottaksdrift på Sølvskottberget. Det hadde ikke vært aktuelt for Heimta å inngå en leieavtale for Sølvskottberget om det ikke hadde foreligget en gyldig brukstillatelse for stedet.

17. april varsler vi ordfører og rådmann i Øyer om at vi kommer til å legge inn et tilbud i den pågående anbudskonkurransen.

19. april får vi en muntlig bekreftelse fra byggesaksavdelingen i Øyer kommune på at gjeldende brukstillatelse er gitt uten tidsbegrensing.

20. april gjør vi en befaring på stedet sammen med huseier og inngår en leieavtale. Den gjeldende brukstillatelse (datert 02.05.16) legges ved tilbudet vi oversender UDI innen fristen 25.april kl 12.00

Fredag 1. juni har vi første forhandlinger med UDI og vi blir bedt om å skaffe en skriftlig bekreftelse fra Øyer kommune på at brukstillatelsen samsvarer med tiltaket vi skal ha. Etter kontakt med byggesaksaksavdelingen og ordfører får vi 5. juni en skriftlig bekreftelse på at «brukstillatelsen er gitt permanent». Avrop i anbudskonkurransen skulle være 12. juni, men blir utsatt en uke fra UDI. Den 14. juni blir vi bedt om å skaffe en ny bekreftelse fra Øyer kommune om at brukstillatelsen samsvarer med det tiltaket vi skal ha på Sølvskottberget, med frist 19. juni kl. 15. Vi tar på nytt kontakt med Øyer kommune, både byggesaksavdelingen og direkte med ordfører som har blitt en naturlig kontaktperson for oss i Øyer kommune. Den 19. juni får vi en skriftlig bekreftelse på at gjeldende brukstillatelse samsvarer med vårt tiltak, og oversender den dokumentasjonen til UDI.

Den 27. juni får vi melding om at vi fikk tildelt oppdraget fra UDI. I løpet av juli og august har vi flere samarbeidsmøter med Øyer kommune uten at vi blir gjort kjent med at det skal være problemer med brukstillatelsen. 17. august har Heimta møte med saksbehandler i byggesaksavdelingen og går gjennom vilkårene som er stilt i brukstillatelsen fra 2016. Enkelte av punktene bortfaller da de ikke er aktuelle lenger. Heimta har startet oppdraget for UDI fra 15. august og planla innflytting for beboere fra 1. september. Først 23. august får vi signaler fra Øyer kommune om at de ønsker ytterligere dokumentasjon og vil involvere andre instanser i prosessen.

Vi har ikke på noe tidspunkt fått beskjed om at brukstillatelsen er trukket tilbake slik rådmann antyder i GD 28. september. Hvis Øyer kommune ønsker å trekke tilbake brukstillatelsen må vilkårene i forvaltningsloven §35 c) om at tillatelsen av 02.05.2016 er ugyldig, være oppfylt. Et slikt vedtak skal i så fall være skriftlig og samtidig begrunnet i henhold til forvaltningsloven og være hjemlet i plan- og bygningsloven. Hverken Heimta eller byggeier har mottatt et slikt vedtak.

Heimta har aldri opplevd noen form for særbehandling i sin kommunikasjon med ordfører og administrasjon i Øyer kommune, slik GD hevder. Heimta har heller aldri forventet noen særbehandling.

Som leder for regionavdelingen i Heimta kan jeg i ettertid ikke se hva vi kunne ha gjort annerledes i vår dialog med kommunen for å ha unngått den problematikken vi nå står oppe i. Foruten å ha holdt oss borte fra å prøve å bidra til å løse noen av de felles forpliktelser vi som samfunn har påtatt oss.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags