Er det reelt behov for 110 km/t gjennom Øyer?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg

 

 

En viktig debatt denne våren blir om E6 gjennom Øyer skal ha fartsgrense på 110 km/t eller 90 km/t som i dag. Hvilke konsekvenser de ulike alternativene får for Øyer kommune, er fremdeles ikke kjent. Da er det interessant at både Høyre og Ap i Øyer allerede ser ut til å ha konkludert med at 110 km/t er det beste alternativet. Det er en snodig innfallsvinkel for lokale partier som først og fremst skal ivareta kommunens og innbyggernes interesser.

Skal vi først si «kjør på, vi vil ha 110 km/t» og deretter se på konsekvensene? Dette handler ikke om å være positiv og endringsvillig eller negativ og endringsmotvillig, men å stille spørsmål ved den faktiske nytten av store inngrep i naturen, næringslivet og lokalsamfunnet. Det er oppsiktsvekkende at en uttalelse som frarådet E6-utvidelse fra Ensby på grunn av liten samfunnsnytte har vært unntatt offentligheten.

Et av argumentene som blir brukt er at utbygging av E6 med fartsgrense på 110 km/t «vil bidra til et enda mer attraktivt Øyer, da kortere transporttid gir mer nærhet til Oslo-området» (Ap, GD 9. mai). Ser man på faktiske tallene er det kun snakk om 50 sekunders besparelse fra Ensby til Granrudmoen ved 110 km/t sammenlignet med 90 km/t, og ytterligere 50 sekunders besparelse fra Granrudmoen til Øyertunnelen når den strekningen bygges ut.

Vi er enige i at det er viktig å tiltrekke seg nye næringer, barnefamilier og folk som vil komme tilbake til sin hjemkommune, men det er vanskelig å se at 50 sekunders tidsbesparelse skal bidra til det. Ikke minst er det verdt å stille spørsmål ved hvor stor nasjonal interesse disse 50 sekundene egentlig har. Det er mange andre veier Norge og ikke minst i fylket vårt som kan ha langt mer nytte av en oppgradering. Spesielt med tanke på ulykker. Det kan ikke med rette hevdes at vi med valg av 90 km/t «fraskriver oss det fellesansvar vi har for å bidra til en funksjonell og god vei for hele landet» (Ap, GD 9 mai). Denne strekningen er funksjonell, god og trafikksikker slik den er i dag.

Nye Veier har laget et estimat for trafikkutvikling på sideveiene når den nye bommen på Ensby blir satt i drift. Det vil øke trafikken på Hundervegen med 42 % sammenlignet med hvis det ikke hadde vært bom. Det vil igjen øke ulykkesstatistikken og er svært uheldig. Det er som det blir påpekt av flere ikke på E6, men på riks og fylkesveiene de fleste av bilulykkene i fylket vår skjer. Dette er også konsekvenser vi må ta innover oss. Velger vi høyest mulig fart, vil også inngrepene og kostnadene for veien bli høyere. Slikt må finansieres og bompengesatsene må enten bli høyere eller bommen stå i flere år. Det er tvilsomt at barnefamilier, eldre og næringsliv setter pris på det.

Det er også verdt å tenke seg om to ganger når det kommer til selve inngrepet. Høyere fart vil påvirke støy og lokal forurensning og det vil beslaglegge mer dyrka mark, næringsareal og boligtomter. Øyer Høyre (GD, 7. mai) mener vi må «se på muligheter for å kompensere dette». Men det er viktig å huske at alt kan ikke kompenseres for med penger og ledig areal har vi begrensa med. Hvordan skal vi finne plass til nye næringer og kommunale bygninger, hvis det er snakk om å rive og ødelegge for allerede eksisterende? Det er også et nasjonalt ansvar å bidra til at dyrka mark ikke bygges ned.

Øyer SV er ikke kategorisk avvisende til fartsgrense på 110 km/t, men vi er opptatt av å få konsekvensene av de ulike alternativene på bordet, før det blir tatt en endelig avgjørelse. Beslutningen må hvile på et bredt faktagrunnlag, og det er ikke gitt at høyest fart er det alternativet som er mest framtidsretta.

Nisveta Tiro, Niklas Skovdahl, og Ingeborg Frøyse, listekandidater for Øyer SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags