Vår ordfører Brit Kramprud Lundgård har i løpet av sin tid som ordfører fått mye spalteplass i vår eneste lokalavis.

Det er bra at en ordfører får oppmerksomhet, men ikke fullt så bra når mye av oppmerksomheten dreier seg om beskyldninger, mistenkeliggjøring og svært mye med en negativ fokusering.

Vi som «jobber» sammen med henne og også andre, vet at Brit gjør en usedvanlig god jobb som ordfører i Øyer kommune. Hun er opptatt av det meste i kommunen, bl.a. å skaffe flere arbeidsplasser. Hun skal ha en stor del av æren for at Scandic Hotell ikke ble lagt ned, ved bl.a. å besøke Christian Ringnes på hans kontor. Dette reddet både hotellet og arbeidsplassene.

Hun la ned et stort engasjement for å få Hunton til Øyer, også med tanke på arbeidsplassene. Hun har lagt ned en stor jobb og engasjement i forbindelse med arbeidet med kommuneplanen for å legge til rette både for arbeidsplasser og innbyggerne i kommunen. Det samme engasjement har hun når det gjelder kommunedelplan Øyer Sør.

Hun er opptatt av å gjøre det beste for Øyer kommune og også sine medmennesker. Derfor har hun også vært svært engasjert i asylmottaket på Sølvskottberget. Dette er mennesker som har vært og er i en svært vanskelig situasjon og som det er vår plikt å hjelpe. Dette vil også kunne være en berikelse for kommunen og ville også skaffe arbeidsplasser. Vi er glad for at vår ordfører har stått på i denne saken selv om det har haglet med beskyldninger.

Brit er også usedvanlig ryddig og setter seg svært godt inn i alle saker. Det tror jeg faktisk alle er enige i. Brit er en meget god ordfører for Øyer og derfor gjør den negative omtalen og mistenkeliggjøringen som hun har fått og får gjennom nesten hele sin tid som ordfører, oss direkte vondt.

Også ubegrunnet kritikk fra enkelte i opposisjonen har vi reagert på og kommentert. Kritikk må en ordfører tåle, men når kritikken bare er for å kritisere og ikke har noen annen hensikt, blir dette vanskelig og urettferdig. Men vi trøster oss med en ting, og det er at det er i motvind ryggraden blir testet og den testen har Brit Kramprud Lundgård. Hvordan hun vil takle medvind er vi spente på.

Vi i kommunestyregruppen er stolte av vår ordfører og støtter henne fullt ut.