Øyer på rett veg

GODT GRUNNLAG: Vi lagt et godt grunnlag for den videre driften i Øyer kommune, innen de økonomiske rammene vi har, skriver ordfører Brit K. Lundgård (Ap).

GODT GRUNNLAG: Vi lagt et godt grunnlag for den videre driften i Øyer kommune, innen de økonomiske rammene vi har, skriver ordfører Brit K. Lundgård (Ap).

Av
DEL

Leserinnlegg
I foreløpige tall fra Kommunebarometeret for 2019 havner Øyer på en 28. plass blant alle landets kommuner. I 2018 landet vi på 42. plass. En gledelig positiv utvikling, som har vært slik de siste 4 årene. Kommunebarometret er en årlig måling av kommune Norge, består av 121 parameter på 12 ulike sektorer, der alle parameter får forskjellig vekt. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet.

Den sektoren i år som i fjor scorer høyest i Øyer er Grunnskolen, i år ligger den på 4. plass i landet, i fjor kom den på 3. plass. Det er stort sett forbedringer innen alle parameter, noe som tilsier at det jobbes godt i kommunen. Jeg må nevne den store forbedringen på Helse, i år ligger vi på 161 plass, i fjor endte vi på plass 342.

Når vi legger til at vi har fått orden på økonomistyringen, økte inntekter og derav større avsetninger til fond enn vi hadde forutsatt i budsjettet for 2018, så har vi lagt et godt grunnlag for den videre driften i Øyer kommune, innen de økonomiske rammene vi har.

Budsjettet for 2019 ga oss mulighetene til å styrke hjemmetjenesten, utvide med nye plasser på Øyer Helsehus, styrke kapasitet og bemanning i barnehagene og ellers opprettholde drifta på sektorene. Vi har fått melding om at vi etter årets barnehageopptak må utvide med nye plasser i barnehagene for at alle skal få plass, det lover godt fremover at det er mange små i Øyer som trenger plass i barnehagene.

Vi arbeider for å utvikle gode tjenester for alle eldre, slik at de kan være selvhjulpne i så stor grad som mulig ved hjelp av ny teknologi. Det som er fint er at i takt med at selvhjulpenheten øker, øker også trivselen og livsgleden. Flere eldre klarer seg hjemme i lengre tid og til sammen med gode utvida tilbud om pleie og omsorg for dem som trenger det, legger vi til rette for en god eldreomsorg.

Vi har flere krevende saker som skal på plass den nærmeste tida, slik som regulering av firefelts E6, revidering av Øyer Sør og nye behov for tjenester innen helse i takt med at spesialisthelsetjenesten legger flere og flere oppgaver på kommunene. Med gode rutiner og godt samarbeid har vi lagt et godt grunnlag for å få besluttet dette på en god måte. Vi arbeider aktivt med å legge til rette for medvirkning fra innbyggerne. Engasjerte innbyggere som vil påvirke og bidra med sitt, er et godt grunnlag for at de som skal fatte beslutningene i kommunestyret, skal være så godt opplyst som mulig når beslutningene skal tas.

Vi må stå sammen hvis vi skal bygge og utvikle gode lokalsamfunn, for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags