Vi må unngå ventelister til helsehuset på Tretten

VALG: Vi i Høyre går til valg på at de som trenger lokalsamfunnet aller mest skal få ha det bra og at færre skal bli ensomme, skriver innsenderen.

VALG: Vi i Høyre går til valg på at de som trenger lokalsamfunnet aller mest skal få ha det bra og at færre skal bli ensomme, skriver innsenderen. Foto:

Av
DEL

Leserinnlegg 

Vi går til valgurnene 9. september. Debatten rundt E6-utbyggingen i Øyer kommune ser ut til å bli det store splittelsestema foran høstens valg. Jeg ønsker å rette fokus mot andre sentrale saker vi står overfor i kommunen vår.

Øyer-skolene gjør det bra på nasjonale prøver, både målt opp mot andre skoler i fylket og på landsbasis. Elevene våre trives på skolen. Dette skal vi være stolte av. Men det er store variasjoner i kunnskapsnivå og trivsel blant elevene. Jeg vil at alle barn skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn, hvilket yrke foreldrene har eller hvor man bor.

Høyre vil kjempe mot forskjellsskolen. Dette skal vi gjøre ved å løfte alle, uansett nivå. Vi vil tilby og kreve kompetanseløft hos lærerne og hjelpe de som har utfordringer og blir hengende etter. I tillegg ønsker vi økt fokus også på de sterke elevene, alle skal møtes på sitt nivå. Kunnskap og mestring skal stå i fokus. Vi ønsker å jobbe for å redusere forskjellene skapt av personavhengighet i skolen.

Et annet sentralt tema er eldreomsorgen. Vi er privilegerte som har et flott nytt helsehus på Tretten. Vi vil at dette skal utnyttes fullt ut slik at vi unngår ventelister på sykehjemsplasser. De som ønsker det skal selvfølgelig få hjelp og tilrettelegging slik at de kan bo hjemme så lenge dette er mulig. Men det er ikke verdig eldreomsorg når vi har eldre innbyggere i kommunen som får redusert livskvalitet på grunn av at noen må bo hjemme på «overtid».

Det er minst like viktig at vi ivaretar verdien av alderdommen. Å ikke være alene er ikke det samme som å ikke være ensom. Vi i Høyre går til valg på at de som trenger lokalsamfunnet aller mest skal få ha det bra og at færre skal bli ensomme. Vi vil at beboere på sykehjem skal få en times valgfri aktivitet hver dag, som et tiltak som kan bidra til å løfte livskvaliteten. Her er vi selvfølgelig avhengig av frivillig innsats. Jeg tror på frivilligheten i Øyer kommune.

Ensomheten rammer langt fler enn bare de eldre i kommunen. Øyer kommune er på lik linje med de fleste andre kommuner, en kommune sammensatt av mennesker fra alle samfunnslag, ulike etnisiteter og med ulik «bagasje». Det å ha en jobb å gå til er ofte en viktig del av de fleste voksne menneskers hverdag, men slettes ikke en selvfølge for alle.

Det å ha hull i CV-en kan være til stort hinder når man skal søke jobb, selv om arbeidslysten er til stede. Vi i Øyer Høyre ønsker å jobbe aktivt med arbeidsgivere i kommunen for å realisere Regjeringens inkluderingsdugnad, slik at flest mulig kommer seg i arbeid. Vi ønsker også at Øyer skal være en «ja»-kommune for næringsutvikling, innovasjon og gründervirksomhet, slik at verdier både skapes og bevares i kommunen vår.

Dette er et lite utsnitt av hva jeg, og Øyer Høyre, ønsker å jobbe aktivt for, både nå, og når stemmene er talt opp etter valget 9. september. Jeg ønsker mine partifeller, motstandere, støttespillere og kritikere et godt valg.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags