Parkering i fjell gir muligheter

Parkering: Parkering i fjell vil blant annet muliggjøre en utvikling av Stortorget, mener Birger Bakke og Eirik Haagensen.

Parkering: Parkering i fjell vil blant annet muliggjøre en utvikling av Stortorget, mener Birger Bakke og Eirik Haagensen.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt 

Hallvard Grotli skriver i en kommentar «Lillehammer Parkering kan komme til å stå for en virksomhet som i betydelig grad vil endre forutsetningene for hvordan Lillehammer vil utvikle seg i flere tiår.» Vi er glade for denne kommentaren, siden den er helt i tråd med selskapets tilnærming: Parkering i fjell er det viktigste byutviklingstiltaket i Lillehammer de neste tiårene.

Lillehammer Parkering ble stiftet før jul, og ble nylig formelt registrert i Brønnøysundregistrene. Bakgrunnen for selskapet var en henvendelse fra private aktører til kommunen om å få til et samarbeid om utbygging av parkering i fjell. Lillehammers politikere ga bred støtte til selskapsopprettelsen og intensjonene bak, og Lillehammer kommune eier nå 35 prosent av Lillehammer Parkering AS. Fem private aktører eier resten.

La oss først og fremst slå fast at Lillehammer i dag ikke har noe akutt behov for flere parkeringsplasser. Antall parkeringsplasser har riktignok blitt betydelig redusert det siste året, med blant annet utbyggingen av Mesnakvartalet og Lillehammer Taarn, og det rapporteres fra sentrumsbutikkene at de får flere henvendelser fra kunder som sliter med å finne parkering. Det som er en kjensgjerning er at en del av parkeringsplassene på Lillehammer av mange oppfattes som lite tilgjengelige. Særlig gjelder dette tilreisende, som naturlig nok ikke kjenner byen så godt som beboerne.

Kvalitet er slik sett det første argumentet for parkering i fjell på Lillehammer. Ved å samle et stort antall parkeringsplasser i ett parkeringshus, med lett tilgjengelig innkjøring og god skilting, legger vi til rette for parkering med god kvalitet. Som en ekstra bonus blir parkeringen under tak, og med en temperatur som oppleves som behagelig året rundt.

Videre muliggjør parkering i fjell utviklingen av gode byrom. Grotli trekker fra Stortorget som et eksempel på et byrom som i dag ikke oppfattes som godt, og heller ikke er i henhold til intensjonene. Å gjøre noe med Stortorget i dag, uten at parkeringsplassene som forsvinner erstattes, vil være negativt for et sentrum vi ønsker å ta vare på å utvikle. Parkering i fjell vil muliggjøre en utvikling av Stortorget, flere bakgårdsparkeringer, transformasjonsområdene rundt stasjonen og Lurhaugen. Både i form av boligfortetting og gode, attraktive byrom.

Lillehammer Parkering er også opptatt av tett dialog med sentrale samfunnsaktører for å løse andre utfordringer i Lillehammer. Det mest konkrete eksempelet som er kjent for mange, er hvordan innkjøringene til parkering i fjell kan bidra til å løse de trafikale utfordringene i Banken-krysset. I et innspillsmøte selskapet avholdt nylig, kom det fram flere slike utfordringer som nå tas med i den videre prosjekteringen. Lillehammer Parkering kan ikke løse alle disse utfordringene, men i samspill med andre aktører kan vi som samfunn kanskje løse dem.

Et siste punkt vi vil trekke fram er at fremtidsrettet parkering i fjell kan bidra til at Lillehammer kan gripe noen store muligheter. Kan en arm av parkeringshuset under bakken være utløsende for en mulig sykehusutvidelse på Lillehammer? Hvordan kan parkeringshuset bli et element i en fremtidig OL-søknad? Når det først tas ut store masser for å gi rom for biler, hva annet kan vi lage plass til under bakken?

Så vil noen argumentere med at en satsing på parkeringsplasser er lite fremtidsrettet, fordi bilkjøringen skal reduseres. Ett motargument er at Lillehammers omland er slik at mange uansett vil være avhengig av bilen for å komme til sentrum, og da er det bedre at de raskt og effektivt kan få parkert bilen enn at de kjører rundt på lave gir og leter etter parkeringsplass. Samtidig er det slik at en effektiv utnyttelse av kollektivløsninger krever god atkomst til kollektivknutepunktet. Parkering rundt stasjonen vet vi er et problem i dag, og parkering i fjell vil kunne løse dette problemet.

Det neste året vil avklare om det blir utbygging av parkering i fjell i Lillehammer. Vi har troen, og når det skjer skal vi være de første til å heie fram en arkitektkonkurranse for Stortorget. Som Grotli ønsker seg og parkering i fjell muliggjør.

Les også: Må det fortsatt se slik ut i Lillehammer sentrum?

Les også: Disse skal jobbe for at parkering i fjellet under Lillehammer blir realisert

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags