Torsdag 30. november vedtok Stortinget at utbetalingsmeldingen fra Nav, «slippen», igjen kan sendes på papir i posten til de som ønsker det. Tusen takk til alle dere som har bidratt til kampanjen «Jeg vil se slippen min».

Det var SV, Ap, Sp, KrF og MDG som med 50 mot 44 stemmer sikret flertallet i Stortinget. En ekstra takk til Sp som igjen leverte inn et representantforslag om å få «slippen» tilbake. Og en takk også til KrF som brukte politisk kløkt til å sikre flertall. Men også en stor takk til SV og Ap som har støttet oss i denne saken og bidratt til å holde engasjementet oppe. Dette var en seier for det folkelige engasjementet.

Det er nå ett år siden utbetalingsmeldingen fra NAV forsvant. Saken har engasjert bredt. Det er fremmet ikke mindre enn tre representantforslag, Dok 8-forslag i Stortinget, om å få «slippen» tilbake. Og det har vært stilt en rekke spørsmål, skriftlige og muntlige, til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie om «slippen».

Vi i Pensjonistforbundet har engasjert oss sterkt i denne saken. Vi har samlet inn 32 000 underskrifter fra pensjonister og pårørende, barnebarn og engasjerte borgere. Etter hvert som postkort og underskriftslister har strømmet inn til Pensjonistforbundet, har vi fylt opp trillebår og postsekker. Nå skal alle postkortene til Riksarkivet, som har takket ja til å ta vare på den folkelige motreaksjonen mot digitalisering.

Samtidig har det hele tiden ligget et dypt alvor i vårt arbeid for «slippen». Vi har tatt imot brev og telefoner fra fortvilte pensjonister som føler de blir fremmedgjort og mister oversikten over egen økonomi. Vi har forsvart hver eneste pensjonists rett til selv å få velge om de ønsker å motta informasjon digitalt eller analogt.

En politisk seier som «slippen» er en seier for demokratiet. Om at det nytter å kjempe. For det har vært en tung kamp. Når media raljerer og latterliggjør vårt krav, krever det mot å stå i stormen. Det har vi kunnet gjøre fordi vi har hatt så mange med oss. Dette er til alle dere: Takk!