Gå til sidens hovedinnhold

Pensjon fra første kroner handler om verdighet

Artikkelen er over 3 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Representanter fra arbeidsgiverorganisasjoner har i den senere tid argumentert for hvorfor det ikke skal utbetales pensjon fra første krone.

Argumentene som anføres er kostnadene for virksomhetene blir for store, og at måten folketrygden er bygd opp på gir en tilfredsstillende omfordelende faktor. Derfor argumenteres det for kutt i pensjonsytelser for dem som tjener mindre enn 1G (kr 96 883) pr. år.

Folketrygden ble ikke opprettet for at arbeidsgivere skal ha et alibi for at de som tjener minst ikke skal bli møtt med verdighet i arbeidslivet. Folketrygden er et system som i all hovedsak ble bygd opp av jernbanefolk siden 1851, og som ble innført i 1967 som et sikkerhetsnett for alle.

Pensjoner i arbeidsforholdet er pr. definisjon «utsatt lønn», og skal gi arbeidstakere en ekstra ytelse når de trer ut av arbeidslivet – i tillegg til folketrygden.

Innføring av pensjonsreformen – som ble vedtatt innført i 2005 – handler dessverre om at de som har tjent best i arbeidslivet, og som er født før 1953, sikres en bedre pensjon enn andre. I seg selv en diskriminerende ordning.

Etter liberaliseringen av lover knyttet til vikar- og bemanningsbyråer (2000), utvidelse av Schengen-avtalen (2004), implementering av EUs vikarbyrådirektiv i norsk lovgivning, og endringer i arbeidsmiljøloven – blant annet med bruk av midlertidige ansettelser, ser vi et massivt angrep mot arbeidstakere som i all hovedsak jobber i ikke-akademiske yrker.

Det innebærer at nevnte arbeidstakergrupper i dag ansettes i stadig større omfang på lave stillingsbrøker/ deltid, tilfeldige småjobber via vikar- og bemanningsbyråer, nulltimers kontrakter o.l. I tillegg kommer det faktum at NAV ikke lenger er enn arbeidsmarkedsetat – men er blitt en formidlingssentral av billig arbeidskraft under dekke av arbeid for trygd. Dette er alle grupper som kan bli rammet om det ikke utbetales pensjon fra første krone.

Har de samme representantene fra arbeidsgiverorganisasjonene råd til å la være å betale pensjon fra første – som en del av lønna?

Den nye pensjonsreformen, med kraftig underregulering av trygdeytelsene, det nye arbeidslivet med lave lønninger og lave stillingsprosenter – og som på sikt vil få lave pensjoner, gjør noe med kjøpekraften i samfunnet. Og skatteinntekter til kommunene. Det har allerede begynt å virke. Flere konkurser, lavere omsetning på kjøpesenter, økt handel fra utlandet mv. viser det. Det kan bety økt arbeidsledighet. Store deler av befolkningen har ikke lenger økonomi til å kjøpe de varer og tjenester som arbeidsgiverorganisasjonene vil at vi skal benytte oss av.

Dermed blir spørsmålet: Har samfunnet råd til å la være å betale pensjon fra første krone?

Les også: Derfor får vi ikke pensjon fra første krone

Les også: LO krever pensjon fra første krone

Les også: Pensjon fra første krone