Trygdeoppgjør og underregulering

Av
DEL

leserinnlegg 

Flertallet på Stortinget og i Regjeringen mener at pensjonistenes rett til forhandlinger ikke er like viktige som andre gruppers Ville du som yrkesaktiv finne deg i at ditt bidrag til Norges velstand honoreres med at din lønn hvert år reguleres i takt med den generelle lønnsveksten, minus 0,75 prosent?

Hvis ditt svar er nei: Hvor lenge mener du at alderspensjonistene må finne seg i det du som yrkesaktiv ikke finner deg i, nemlig at storting og regjering år etter år sørger for at de som gjennom et langt liv har bidratt til Norges velstand, går ned i realinntekt?

En pensjonist med årlig utbetaling på 250 000 i 2014, har tapt kjøpekraft tilsvarende 24 000 kroner på 4 år. Likevel resulterte årets trygdedrøftinger med samme elendige resultat som de siste årene. For fjerde år på rad har regjeringen Solberg gitt alderspensjonistene et trygdeoppgjør som gir redusert realinntekt.

Regjeringen har igjen sett bort fra reguleringsforskriftens mulighet til å ta hensyn til de særlige forholdene ved lønnsutviklingen i 2016. Pensjonistorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene sitt krav om å endre etterreguleringen for 2016 ble blankt avvist.

Forskriften gir rom for å ta hensyn til «særlege tilhøve», men dette ble blankt avvist av statsråd Hauglie. Regjeringen tviholder også på at underreguleringen av pensjonene skal være 0,75 prosentpoeng under forventet lønnsvekst. Hvorfor kan ikke regjeringen gripe sjansen til å regulere pensjonene med gjennomsnittet av lønns – og prisvekst?

– For fjerde året på rad pådrar regjeringen seg pensjonistenes vrede.

– På fjerde året oppfylles ikke Stortingets intensjon om at pensjonistene skal ha halvparten av reallønnsveksten til lønnstakerne.

– For fjerde året på rad får alderspensjonistene realinntektsnedgang.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags