«Kjære Pensjonistforbund. Hjelp oss som ikke klarer å følge datateknikken som svømmer over oss. Jeg har prøvd to kurs for å henge med i svingen på dataen og nettbrett, men klarer ikke følge med. Det går for fort.» Brevet fra Ingrid på 81 år avsluttes med «Hjelp oss!»

Det er på grunn av henvendelser som dette at vi i Pensjonistforbundet ikke gir oss: Å frata pensjonister muligheten til å få utbetalingsmeldingen for pensjon i posten, er å stenge dem ute fra vesentlig informasjon om egen økonomisk situasjon. Saken er nå til behandling i Stortinget, og det er på tide at våre lokale politikere engasjerer seg på vegne av sine ikke-digitale innbyggere.

De fleste pensjonister håndterer digitale medier godt. Denne kampen handler om gruppen som enten ikke har tilgang til eller klarer å bruke nav.no.

Mange som ikke klarer å logge seg inn på nav.no har blitt bedt om å søke hjelp fra familie eller naboer. Det er et dårlig råd. Ikke alle har nære som kan hjelpe dem. Men viktigst: Å dele egen BankID kan regnes som grovt uaktsomt, og eldre risikerer å bli erstatningsansvarlige for tap dersom de blir svindlet. Dessverre har vi mange eksempler på at eldre har blitt økonomisk utnyttet av mennesker som står dem nær.

Å ringe Nav kontaktsenter for hjelp, fungerer dårlig for mange. Det er lang ventetid. Mange eldre sliter med dårlig hørsel. Enkelte kan også oppleve det som vanskelig å forstå informasjonen over telefon.

Vi oppfordrer våre stortingspolitikere og andre i partiene til å melde seg på debatten. Det er på tide å vise eldre den respekten de fortjener.